Na podstawie Zarządzenia NR ROP-0101-306/2020 Rektora KUL z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na obszarze Uniwersytetu znajdującym się w strefie czerwonej zajęcia dydaktyczne, z wyjątkiem zajęć praktycznych, odbywają się w trybie online. Poniżej przedstawiamy wykazy zajęć odbywających się stacjonarnie na poszczególnych kierunkach studiów realizowanych na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu:

Na kierunkach: INFORMATYKA i MATEMATYKA wszystkie zajęcia prowadzone są zdalnie.

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020, godz. 12:18 - Ewa Pajdowska