Zajęcia dydaktyczne od dnia 10.01.2022 na Wydziale Nauk Społecznych KUL będą realizowane w trybie hybrydowym/naprzemiennym, zgodnie z harmonogramem podanym w dokumencie:

Organizacja zajęć na Wydziale Nauk Społecznych KUL od 15 listopada 2021 r.

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, godz. 15:51 - Maria Mazurek-Olszowa