♦  Organizacja kształcenia na Wydziale Teologii  ♦ 

  • Od dnia 10 stycznia 2022 r. zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

  • W formie zdalnej (na platformie Microsoft Office 365) będą prowadzone wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne.

 

Organizacja kształcenia może ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego na uniwersytecie spowodowanego względami epidemicznymi.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2022, godz. 14:19 - Ewa Zięba