Katedra Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL
mgr Paweł Potakowski (doktorant)
potakowski@gmail.com

oraz

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL,

Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL.

 

Szczególne podziękowania należą się Kamilowi Stasiukiewiczowi z KNSP oraz Justynie Pankowskiej i Kamilowi Włoskowi z NZS. 


INFORMACJA O ORGANIZATORACH
Katedra Prawa Technologii Komunikacyjnych i Informacyjnych KUL w osobie dr hab. Pawła Fajgielskiego oraz mgr Pawła Potakowskiego w roku 2011 obecna była na kilku konferencjach naukowych. Konferencja o domenie publicznej jest pierwszą konferencją organizowaną przez tą nowo powołaną katedrę.

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL w samym tylko roku 2011 współorganizowało już XIX Tydzień Prawników (28-31 marca) oraz Lexalia – Dni Wydziału Prawa KUL (6-9 kwietnia).

Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL angażuje się organizacyjnie w licznie przedsięwzięcia naukowe i kulturalne odbywające się w Lublinie, dbając jednocześnie o pamięć historyczną. W roku akademickim 2010/2011 NZS odpowiadał min. za organizację obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego(grudzień 2010) oraz trzydziestolecia utworzenia NZS (główne obchody w maju 2011).

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2011, godz. 00:39 - Paweł Potakowski