W ramach projektu badawczego pt. Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii – badania nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zapraszamy na drugą konferencję: Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Od teorii działania po nadawanie sensu doświadczeniom

 

Na pierwszej konferencji dyskutowaliśmy obszary dotyczące komunikacji, mindreadingu oraz zdolności kognitywnych ludzi i zwierząt („Komunikacja i mindreading. Badania porównawcze ludzi i zwierząt”, 16-17 listopada 2012). W ramach drugiej konferencji chcemy przenieść naszą uwagę na kwestie dotyczące czegoś, co nazywa się teorią działania.

 

Obejmuje ona działania moralne, społecznie-zależne, religijne lub wewnętrznie-zorientowane, a dotyczące widzenia sensu, kresu istnienia itd. Szeroko pojęte nauki kognitywne prezentują obecnie nierzadko pogląd, że już dzisiaj jesteśmy w stanie podać naukowe - tj. w oparciu o czysto naturalistyczne analizy - odpowiedzi na pytania o źródła moralności, empatii, altruizmu, czy zachowań stricte religijnych. Źródłem takiego optymizmu są najczęściej osiągnięcia w naukach kognitywnych, psychologii czy etologii. Uważa się, że postęp w badaniach kognitywnych i porównawczych jest nieunikniony i jest już tylko kwestią czasu, kiedy uda się wyjaśnić rodzaj moralnych i religijnych zachowań człowieka, które w tradycyjnej antropologii miały wskazywać transcendencję człowieka w relacji do natury.

 

W planowanym sympozjum zamierzamy zmierzyć się z tymi wyzwaniami i przedyskutować na ile dzisiaj możemy mówić o unikalności natury ludzkiej (unikalności doświadczeń ludzkich), która umożliwia posiadanie i nabywanie przekonań moralnych i religijnych, odczuwanie empatii, współczucia, poczucia winy, rozterek moralnych, doświadczeń religijnych i czegoś, co zbiorczo nazywamy sensem życia czy istnienia.

 

Organizatorzy: Katedra Teorii Poznania oraz Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych

Planowany termin: 5-6 grudzień 2013

Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2013, godz. 18:53 - Andrzej Zykubek