Informacja dotyczy doktorantów kończących studia doktoranckie, którzy przewód doktorski mieli otwarty przez Radę Wydziału (tzw. stary tryb).


1. Powołanie komisji egzaminacyjnej
Termin ostateczny: Rada INoS 28 czerwca 2023 r.
Warunek: zdanie przewidzianych egzaminów z języka oraz z dyscypliny dodatkowej


2. Złożenie pracy doktorskiej
Termin ostateczny: 30 czerwca 2023 r.

 

3. Powołanie recenzentów: 6 września 2023  r.

 

4. Nadanie stopnia doktora: 13 grudnia 2023  r. (ostatnie posiedzenie Rady INoS w roku 2023)

 

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2023, godz. 10:42 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak