Zarządzenie Prorektora ds. Nauki i Kadr KUL w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów KUL oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Do sekretariatu INoS należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2021 r.:

  • oryginał podpisanego oświadczenia i załącznika z wykazem publikacji (do skrzynki podawczej przy pokoju CN-114)
  • skan podpisanego oświadczenia i załącznika z wykazem publikacji (drogą elektroniczną)
  • wersję edytowalną załącznika z wykazem publikacji (drogą elektroniczną)

Opis sposobu wypełniania załącznika z wykazem publikacji znajduje się w na końcu dokumentu.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2021, godz. 09:58 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak