Do 28 kwietnia, w ramach naborów międzysektorowych, można składać wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych i audiowizualnych, których celem jest ułatwienie integracji uchodźców ze społeczeństwem europejskim poprzez wzmocnienie szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wartości demokratycznych i obywatelstwa, dialog międzykulturowy, tolerancję i szacunek dla innych kultur.

 

Kwalifikowane projekty powinny być współtworzone przez partnerstwa kreatywne obejmujące lidera projektu oraz co najmniej dwóch partnerów (z dwóch różnych krajów biorących udział w Programie Kreatywna Europa komponent Kultura)

Lider projektu oraz co najmniej jeden partner muszą prowadzić aktywne działania na polu kultury i kreatywnym. Dodatkowy partner może mieć doświadczenie w jednym z sektorów takich jak np.: publiczny, społeczny, zdrowia, edukacyjny lub w każdym innym, który mógłby wesprzeć integrację uchodźców.

 

Nabór zamknięty zostanie 28 kwietnia 2016

Więcej informacji: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2016, godz. 13:54 - Urszula Czyżewska