Otwarte seminarium naukowe „Subwersja–transfiguracja”

SubwersjaMiędzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL zaprasza na otwarte seminarium naukowe „Subwersja–transfiguracja”, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Domu Pracy Twórczej KUL.

Seminarium odbywa się w ramach projektu finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki „Pamięć Zagłady w polsko – i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa”.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2017, godz. 10:46 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-06-19