Leerstoel voor Nederlandse Taal en Leerstoel voor Nederlandse Letterkunde van de Katholieke Johannes Paulus II Universiteit Lublin

 

In verband met de herstelling van de structuur van de Universiteit is de Leerstoel voor NEderlandse Taal en Letterkunde vanaf 2019 in twee leerstoelen verdeeld: de Leerstoel voor Nederlandse Taal (onder het Instituut voor Taalkunde) en de Leerstoel voor Nederlandse Letterkunde (onder het Instituut voor Letterkunde). 

 

De Leerstoel voor Nederlandse Taal en Letterkunde werd in 2007 opgericht en sinds 2008 biedt de Leerstoel de richting Nederlandse Filologie aan.

In juni 2011 studeren de eerste bachelorstudenten van deze richting af. Om aan deze studenten de mogelijkheid te geven zich nog verder te verdiepen in de Nederlandse filologie organiseren de Leerstoelen vanaf het volgende academiejaar 2011-2012 ook een masteropleiding Nederlandse filologie.  

De Leerstoel voor Nederlandse Taal en de Leerstoel voor Nederlandse Literatuur bieden een programma aan met grote aandacht voor:

  • een vlotte, actieve taalbeheersing,
  • kennis van de Nederlandse literatuur,
  • kennis van algemene en Nederlandse taalkunde,
  • kennis van de cultuur en geschiedenis van de Nederlanden.


De Leerstoelen garanderen een opleiding van hoog niveau die perspectieven bieden op de arbeidsmarkt. We bieden:

  • intensief contact met moedertaalsprekers,
  • een gebalanceerd evenwicht tussen traditionele en moderne didactische werkvormen,
  • stagemogelijkheid in Nederlands en Vlaamse bedrijven of Poolse bedrijven met banden in Nederland en Vlaanderen,
  • gesubsidieerde verblijfsmogelijkheden in het Nederlandse taalgebied.


De Leerstoelen nemen een dynamische contactpositie in tussen de academische wereld en de bedrijfswereld.

Geschiedenis van de leerstoel

In 1977 richtte de Katholieke Universiteit Lublin met steun van de Katholieke Universiteit Leuven en de Katholieke Universiteit Nijmegen het Centrum voor Nederlandse Cultuur op. De oprichters en directeurs waren wijlen prof. Eugeniusz Wiśniowski en prof. Michał Kaczmarowski. Sinds 2002 was dr hab. Andrzej Budzisz, prof KUL de directeur van het Centrum. Hij heeft een grote rol gespeeld bij verdere uitbouw van de studierichting Nederlandse filologie. Het doel van het Centrum was toen om de Nederlandse taal en cultuur te verspreien door cursussen Nederlands en lezingen over de Nederlandse cultuur en literatuur aan te bieden. Het Centrum voor Nederlandse Cultuur verzamelde ook een uitgebreide bibliotheek met wetenschappelijke en didactische publicaties.

Sinds 2007 is het Centrum voor Nedelandse Cultuur, dat tot op dat moment functioneerde als een interdepartementeel instituut, omgevormd tot de Leerstoel voor Nederlandse Taal en Letterkunde binnen het Instituut voor Engelse Filologie. Tegelijkertijd ontstond er een specialisatie Nederlands voor studenten Engelse Filologie. De lessen in het kader van deze specialisatie werden gegeven door de professoren uit Leuven en door Poolse en buitenlandse docenten van de Leerstoel. De snelle groei werd mogelijk gemaakt door de inhoudelijke en organisatorische steun van de Katholieke Universiteit Leuven en de financiële inbreng van de Nederlandse Taalunie en van de Provincie Gelderland, die in 2007 o.a. de oprichting van een modern computerlabo sponsorde. In 2019 is de Leerstoel voor de Nederlandse Taal en Letterkunde in de Leerstoel voor de Nederlandse Taal en de Leerstoel voor de Nederlandse Letterkunde verdeeld. Deze twee Leerstoelen werken samen bij wetenschappelijke en academische ondernemingen.

Autor: Stefanie Bogaerts
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2020, godz. 18:45 - Damian Olszewski