Dział Komercjalizacji Wiedzy w ramach projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" serdecznie zapraszamy do udziału w PŁATNYCH STAŻACH studentów/ki KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych następujących kierunków:

 • Architektura krajobrazu (I i II stopień),
 • Biotechnologia (I i II stopień),
 • Gospodarka przestrzenna (I i II stopień),
 • Zarządzanie (I i II stopień),
 • Kognitywistyka (I stopień),
 • Retoryka stosowana (I stopień),
 • Humanistyka cyfrowa (II stopień).

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. 4 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 120 godzin zadań stażowych
  (nie mniej niż 20 godzin/tydzień) - studenci studiów I stopnia
 2. 16 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych
  (nie mniej niż 20 godzin/tydzień) - studenci studiów II stopnia

Jakie korzyści otrzyma Uczestnik/czka stażu?

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2.160,00 zł koszt całkowity/miesiąc, co daje 1681,58 zł netto/miesiąc,
 • refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% stażystów w kwocie 400,00 zł/m-c (w przypadku stażu min. 50 km poza miejscem zamieszkania),
 • ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu
 • potwierdzenie zrealizowania stażu (po jego zakończeniu),
 • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

 

BIURO PROJEKTU

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Collegium Norwidianum pokój 201

Nr tel. (81) 4453985, e-mail; stazkariery@kul.pl

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu: www.kul.pl/zintegrowany

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2020, godz. 20:45 - Marta Szymańska-Jarosz