Śp. Teresa Kukołowicz, emerytowany profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

Życie Pani Profesor wypełnione było pracą i nieustanną służbą Bogu i drugiemu człowiekowi.

 

Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związana od 1959, początkowo pracowała w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Filozofii KUL. W roku akademickim 1980/81 reaktywowała Sekcję Pedagogiki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przygotowała program kształcenia dla kierunku pedagogika. W latach 1981 – 1995 była kierownikiem Sekcji Pedagogiki, a po przekształceniu w roku 1996 w Instytut Pedagogiki – jego Dyrektorem. Przez kilka kadencji pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych. Była członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Towarzystwa Naukowego KUL,  przewodniczącą Komi­sji Pedagogicznej TN KUL, redaktorem naczelnym czasopisma „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne", członkiem Komitetu Redakcyjnego „Roczników Nauk Społecznych" (zeszyt Pedagogika) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orde­ru Odrodzenia Polski.

 

Profesor Teresa Kukołowicz była kontynuatorką personalistycznych teorii wychowania z okresu II Rzeczpospolitej. W Jej pedagogicznym przesłaniu odkrywamy przekonanie, że wychowanie rodzi się w międzyludzkich więziach. Bezpośrednie relacje nasycone miłością, życzliwością, współodpowiedzialnością uczą i wychowują lepiej niż profesjonalne strategie wychowawcze współczesnych instytucji edukacyjnych. W Jej koncepcji wychowania uderza także olbrzymie zaufanie do możliwości autoformacyjnych człowieka. 

 

Profesor Teresa Kukołowicz pozostanie dla nas Wzorem:

Prawdziwego Nauczyciela – bezkompromisowego w  głoszeniu Prawdy i wiernego Jej świadka;

- Dzielnej Kobiety – umiejętnie i rozważnie dzielącej swój czas między obowiązki zawodowe i rodzinne;

- Życzliwego Przełożonego – o dużym autorytecie, ale równocześnie zatroskanego o nasze codzienne sprawy;

- Zaangażowanego Promotora naukowego i osobistego rozwoju każdego z nas;

- Niestrudzonego Społecznika – nieliczącego czasu, wysiłku i pieniędzy w służbie różnym środowiskom w najmniejszych nawet miejscowościach na terenie Polski.

 

Wdzięczni Bogu za dar życia śp. Pani Profesor Teresy Kukołowicz

Uczniowie i Pracownicy Instytutu Pedagogiki KUL

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie

a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

 

Biogram

Biografia naukowa

Przeslanie pedagogiczne

Ostatnie spotkanie śp. Prof. Kukołowicz z Instytutem Pedagogiki

KUL: Kronika Filmowa o śp. prof. T. Kukołowicz

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2014, godz. 09:53 - Marek Jeziorański