1 października

Rozpoczęcie roku akademickiego 2010/2011 

 
   

1-3 października

Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej była gospodarzem X Sympozjum Kazimierskiego poświęconego kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa pt. „Granice świętości w świecie starożytnym i wczesnochrześcijańskim”.

 
  3 października

odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 na Wydziałach Zamiejscowych w Stalowej Woli.

   
         
   

5 października
w ramach projektu "Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki" odbyło się seminarium pt. „Radioaktywne skażenie (wcześniejsze, obecne i w przyszłości) na terenie Rosji i Białorusi w następstwie zdarzeń w Czarnobylu” z udziałem profesora Walerego Snakina z Moskiewskiego Uniwersytetu Łomonosowa i Rosyjskiej Akademii Nauk.

 
   

7 października

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Human cognition and psychology  of wisdom” (Ludzkie poznanie i psychologia mądrości), z udziałem profesora Imrich Ruisela, ze Słowackiej Akademii Nauk.

 
     

7-8 października

Instytut Teologii Fundamentalnej KUL we współpracy z Dominikańskim Centrum Studiów nad Teologią i Społeczeństwem w Nijmegen i Katedrą Literatury i Języka Niderlandzkiego KUL zorganizowali międzynarodową konferencję pt. „Tożsamość chrześcijańska. Doświadczenia Holandii i Polski”.

 
    7-16 października
Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL zorganizowała „Dni Meksyku”.
 
    14 października
odbyła się promocja XIV tomu Encyklopedii Katolickiej
   
         

14 października

zmarł ks. prof. Tadeusz Styczeń, Salwatorianin. Założyciel i Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL (1982-2006), Redaktor Naczelny Kwartalnika Ethos (1988-2006), Profesor Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, Profesor Międzynarodowej Akademii Filozofii w Liechtensteinie, Konsultor Papieskiej Rady do Spraw Rodziny oraz Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Członek Zwyczajny Papieskiej Akademii Życia. Doktor honoris causa Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie oraz Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.

Sługa prawdy, Etyk, Filozof spraw ludzkich, Obrońca godności osoby i świętości życia, wybitny Uczeń, wierny Przyjaciel i Kontynuator myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II.

Człowiek wielkiej dobroci, pokorny Chrześcijanin wpatrzony w oblicze cierpienia i chwały Jezusa Chrystusa. 
     

14-15 października

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu zorganizowała konferencję „Powinowactwa sztuk W kulturze oświecenia i romantyzmu”.

 
    15 października

wykład inaugurujący Konwersatoria Myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, w tym roku pod hasłem „Od zdumienia osobą do myślenia o osobie”, wygłosił prof. Władysław Stróżewski (UJ). Temat referatu i dyskusji: Osoba i wartości.

 
   

15 października

odbyła się konferencja kończąca szkolenia w ramach projektu „Przez ludzi dla ludzi”.

   
   

15 października

w Teatrze ITP odbyła się jubileuszowa premiera – „Nowy Raj Utracony”, tragikomedia muzyczna, opowiadająca o skutkach flirtu z popkulturą. Na kanwie miltonowskiego dzieła aktorzy ukazują tragiczną historię Adama i Ewy.
   
 

17 października
odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011. Wykład inauguracyjny – „Polska w Europie XXI wieku w wizji Jana Pawła II” wygłosił prof. Władysław Bartoszewski.

 
         
 

18 października

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Historyczne dziedzictwo Imperium Habsburskiego, Rosyjskiego i Otomańskiego na Bałkanach i Kaukazie w kontekście obecnej sytuacji polityczno-narodowościowej”, z udziałem profesora Marco Jačova z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.
 
   

19 października

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL zaprosił na wykład otwarty ks. prof. Tadeusza Lewickiego, SDB z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, pt. „Uniwersalność i polskość filmów Krzysztofa Kieślowskiego”.

 
     

20 października

odbyło się I Seminarium Naukowe pt. „O co chodzi (w) Europie?” zorganizowane w ramach cyklu „Człowiek – Społeczeństwo – Państwo”. Organizatorami spotkania była Katedra Stosunków Międzynarodowych i Instytut Sądecko-Lubelski.

 
 

20 października

Katedry Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego oraz Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Sekcja Zatrudnienia i Prawa Pracy Izby Adwokackiej Pensylwanii zorganizowali międzynarodową konferencję „Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy”.
   
 

21-23 października
Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL oraz Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną zorganizowali konferencję dedykowaną śp. Marii Jasińskiej Wojtkowskiej, pt. Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u”.

 
 

21-22 października

odbyła się międzynarodowa konferencja biblijna pt. „Biblia a moralność. Współczesne problemy moralne w świetle słowa Bożego” zorganizowana przez Instytut Nauk Biblijnych KUL. Wykład inauguracyjny wygłosił kard. William Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Papieskiej Komisji Biblijnej.

 
   

21 października

Instytut Historii KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie współorganizowali seminarium otwarte z historii XX wieku. Referat pt. „Forpoczta Hitlera. Niemiecka dywersja w Polsce we wrześniu 1939 r.” wygłosił dr Tomasz Chinciński.

 
    22-23 października
Katedra Prawa Rzymskiego zorganizowała III Seminarium Kazimierskie z prawa rzymskiego „Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej”
   
 

23 października

Zakończenie studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych 
   

 

 

25 października

Katedra Historii i Etnologii Religii KUL była gospodarzem sympozjum naukowego pt. „Badania religiologiczne w Polsce”. W ramach sympozjum wręczono Księgę Pamiątkową dedykowaną Księdzu Profesorowi Henrykowi Zimoniowi SVD w 70. rocznicę urodzin.

 

 
 

25 października

w ramach projektu Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki, odbyło się seminarium otwarte nt. „Ekstremofilne metanotrofy: od genomu do biotechnologii” z udziałem profesora Yuria Alexandrovicha Trotsenko z Rosyjskiej Akademii Nauk.

 
  26 października

odbyło się międzynarodowe sympozjum naukowo-szkoleniowe „Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej” zorganizowane przez Katedrę Psychoprofilaktyki Rodziny KUL i Katedręa Środowiskowej Opieki Zdrowotnej UM w Lublinie.

 
   

26 października

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Politologii KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL
byli organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej
„ Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne”

 
         

  27 października
Podsumowanie VII. Festiwalu Nauki 
   
   

27 października

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL zorganizowały seminarium naukowe „Grecja doby kryzysu:
implikacje wewnętrzne i międzynarodowe”

 
         
 

28 października

odbył się Dzień Otwartych Drzwi. W programie znalazły się interesujące wykłady i spotkania z pracownikami i studentami KUL. Nasz Uniwersytet odwiedziło ponad 1,5 tys. uczniów.

   
   

30 października

„Przejście” Scena Plastyczna KUL