1-2 października
Chór KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki udał się na trzytygodniowe tournee koncertowe do Australii. Wystąpił m.in. w Perth, Melbourne, Canberze i Sydney. Wziął też udział w Festiwalu Polskiej Poezji Sakralnej w Canberze. Była to już druga podróż Chóru do Australii, a tegoroczne tournee odbyło się pod honorowym patronatem Ambasadora RP w Australii.

 
3 października
Mszę św. na rozpoczęcie 94. roku akademickiego odprawił w Kościele Akademickim KUL ks. Sławomir Nowosad, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. W homilii przypomniał słowa Benedykta XVI, że Uniwersytet to dom, gdzie poszukuje się prawdy właściwej człowiekowi. Ks. Nowosad podkreślił, że w perspektywie ewangelicznego pytania o życie wieczne i wezwania do miłości bliźniego nie ma ludzi nieważnych: w tym nowym roku pracy każdy student powinien nauczyć się nie tylko filozofii, socjologii, biologii, ale bardziej tego, że on sam nie jest nieważny, ale i nie jest nieważny jego profesor. Z kolei każdy profesor ma nie tylko uczyć, ale również się nauczyć, że nie ma nieważnego studenta. Nowy rok akademicki to też okazja, by, zwłaszcza w październiku, u jego początku, biorąc do ręki różaniec, szukać prawdy o życiu, bo tylko z Bogiem i w Bogu można się nauczyć życia w pełni.
 
4 października
Katedra Patrologii Greckiej, Katedra Patrologii Łacińskiej, Katedra Literatury i Teologii Patrystycznej oraz Katedra Historii Kościoła w Starożytności Chrześcijańskiej zorganizowały sympozjum patrystyczne pt. „Radość u Ojców Kościoła”, połączone z uroczystością wręczenia ks. prof. Franciszkowi Drączkowskiemu Księgi Jubileuszowej „Fructus Spiritus est Caritas” z okazji 70. rocznicy urodzin, 45. rocznicy święceń kapłańskich i 30-lecia pracy naukowej w KUL.   
 
 

5 października

Spotkanie z Jonathanem Barkai

    
 

6 października
na Wołyńskim Narodowym Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa ks. prof. Stanisławowi Wilkowi, Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Laudację wygłosił prof. Włodzimierz Osadczy, a dyplom wręczył prof. Ihor Kocan, Rektor Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu.

Więcej...

    
 

13 października

Kultura literacka emigracji rosyjskiej , ukraińskiej i białoruskiej XX wieku

    
 
13-14 października
w pierwszą rocznicę śmierci ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS Instytut Jana Pawła II KUL i Katedra Etyki zorganizowali okolicznościowe sympozjum oraz wystawę „Ks. prof. Tadeusz Styczeń (1931-2010) Filozof osoby”. Wystawa w atrium Collegium Norwidianum był czynna do 6 listopada.
    
 
13-15 października
Katedra Literatury Rosyjskiej i Katedra Literatury Ukraińskiej Instytutu Filologii Słowiańskiej zorganizowały III międzynarodową konferencję naukową na temat literatury i kultury emigracyjnej Słowian Wschodnich, pt. „Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty, estetyka, recepcja”.    
 
16 października
na KUL odbyła się uroczysta inauguracja 94. roku akademickiego. Mszę św. odprawił bp Mieczysław Cisło, wykład inauguracyjny, pt. „Europa bez Boga? Między sekularyzmem a nową ewangelizacją” wygłosił ks. prof. Janusz Mariański (Kierownik Katedry Socjologii Moralności KUL).

    
 

18 października

odbył się wykład profesor Anieszki Sołtysik Monnet

 

     
18 października
odbyło się seminarium naukowe „Polska i Unia Europejska wobec światowego kryzysu gospodarczego” zorganizowane przez Katedrę Stosunków Międzynarodowych Instytutu Politologii KUL.
 

19 października 2011 roku

Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zorganizowali spotkanie poświęcone O. Prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi – zasłużonemu dla Lublina wybitnemu filozofowi, współtwórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniemu rektorowi KUL, promotorowi polskiej kultury humanistycznej.

Spotkanie z okazji nadania imienia O. Prof. Krąpca placowi u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i Staszica w Lublinie odbyło się w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Nadanie imienia nastąpiło z inicjatywy Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława Alberta Krąpca na wniosek grupy radnych uchwałą Rady Miasta Lublina z dnia 30 czerwca 2011 r.

 
20 października
Instytut Liturgiki i Homiletyki KUL zorganizował konferencję naukową w pierwszą rocznicę śmierci prof. Jerzego Józefa Kopcia CP.
 
20-21 października
Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego KUL oraz Instytut Teologii Dogmatycznej byli organizatorami II Lubelskich Dni Personalizmu poświęconych myśli personalistycznej ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika.

    
 

20 października

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zorganizował konferencję naukową pt. „Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością”, zorganizowaną w 70. rocznicę śmierci Prof. Romana Longchamps de Bérier (1883-1941) – wybitnego prawnika okresu dwudziestolecia międzywojennego.

W ramach konferencji została zorganizowana wystawa fotografii pt. „Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)”.

 

22 października

w pierwsze liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II, w 33. rocznicę inauguracji jego pontyfikatu, ingres do Lubelskiej Katedry odbył nowy Metropolita abp Stanisław Budzik. „Dziś pasterz staje się jednym z nas, cały dla nas, z całym bogactwem swojej osobowości i doświadczenia eklezjalnej wiary. Przyjmujemy go całym sercem jako pasterza i brata” – powiedział na powitanie bp Mieczysław Cisło, Administrator Archidiecezji Lubelskiej. Natomiast nowy Metropolita wezwał wiernych Archidiecezji Lubelskiej do jedności, która nie buduje murów, ale mosty. „Od dziś siostry i bracia będziemy razem budować komunię z Bogiem i między ludźmi. Od dziś będziemy razem, bez lęku wypływać na głębię – tak jak nas uczył bł. Jan Paweł II”.

W imieniu środowisk akademickich przemawiał Rektor KUL ks. prof. Stanisław Wilk

 
23 października
odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 wydziałów zamiejscowych w Stalowej Woli oraz Jubileusz 20-lecia Fundacji Uniwersyteckiej.

    
 

24 października 2011

odbyło się spotkanie Wielkiego Kanclerza KUL ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika z Senatem Uniwersytetu

 

24 października

odbył się wykład otwarty z cyklu „Seminariów z historii Polski XX wieku” organizowanych przez IPN i Instytut Historii KUL

dra Krzysztofa Madeja - BEZRADNOŚĆ LUB REPRESJA Władze wobec przestępczości gospodarczej w PRL 1956-1970

 

25 października
Katedra Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej KUL zorganizowała sesję naukową na temat „Człowiek, historia, wartości w dziełach i w życiu Hanny Malewskiej w stulecie jej urodzin”.

 

25 października

Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki zorganizowało sympozjum z okazji 10-cio lecia śmierci ks. prof. Władysława Piwowarskiego (1929-2001) W służbie  nauki  i  duszpasterstwa

 

     

27 października

odbył się Dzień Otwarty KUL. Licealiści mogli wziąć udział w wykładach, obejrzeć okolicznościowe wystawy oraz uzyskać informacje na temat rekrutacji.

 
28 października
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL zorganizowała wykład otwarty dr Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) pt. „Nastoletni czytelnicy – ich lektury i sposoby czytania książek”.