Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2011

 

   

20 października 2011 r. - w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, miała miejsce konferencja naukowa z okazji 70. rocznicy śmierci Prof. Romana Longchamps de Berier (1983-1941), pt. Lublin - Lwów. Nauki prawne - pomiędzy tradycją a współczesnością. Patronat nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, oraz Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd. Otwarcie konferencji poprzedziła Msza św. w Kościele Akademickim KUL, pod przewodnictwem JE biskupa dr. Artura Mizińskiego, w intencji śp. Prof. Romana Longchamps de Berier, Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno - Ekonomicznych KUL, oraz innych Profesorów pomordowanych na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie w dniu 4 lipca 1941 roku. Powitania uczestników i otwarcia obrad konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, pt. Roman Longchamps de Berier - profesor lwowski i lubelski; dr Grzegorz Jędrejek, pt. Publikacje prof. Romana Longchamps de Berier z zakresu prawa rodzinnego; dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Romana Longchamps de Berier koncepcja osoby prawnej w stulecie publikacji „Studiów nad istotą osoby prawniczej”, dr hab. Magdalena Pyter, pt. Współpraca ośrodka lwowskiego i lubelskiego w zakresie nauczania prawa rzymskiego; dr hab. Krzysztof Burczak, pt. Badania nad historią prawa kościelnego na Uniwersytecie Lwowskim oraz ich kontynuacja w środowisku prawników lubelskich, dr Waldemar Bednaruk, pt. Organizacja i funkcjonowanie Wydziału Prawa i Nauk Społeczno - Ekonomicznych pod kierunkiem lwowskich prawników sprawujących funkcje administracyjne; dr Bożena Czech - Jezierska, pt. UJK w tworzeniu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla studentów prawa lubelskiej uczelni; dr Marcin Szewczak, pt. Rozwój regionalny w obszarze transgranicznym Polski i Ukrainy; dr Wojciech Wytrążek, pt. Przedsiębiorczość w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy - wybrane aspekty prawne; dr Kamil Dębiński, pt. Program sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 szansą na wspólne inicjatywy naukowe. Podczas trwania konferencji JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk dokonał otwarcia wystawy pt. „Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Prof. Romana Longchamps de Berier (1983-1941)”. Podsumowania i zamknięcia obrad konferencji dokonał dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL. Patronat medialny nad konferencją sprawował: TVP Lublin, Radio Lublin, iTVL, oraz Gość Niedzielny.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2012, godz. 17:29 - Sławomir Graboń