1 października

 • Uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na UP w Lublinie.
 • Przyjął Prezydenta Stalowej Woli Pana Andrzeja Szlęzaka.

 

3 października

 • Uczestniczył w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na UM w Lublinie.
 • W obecności prorektorów spotkał się z Kolegium Dziekańskim i Dyrektorami Instytutów Wydziału Teologii KUL.

 

4 października

 • Uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na UKSW

 

8 października

 • Przyjął Posła do Parlamentu Europejskiego Pana prof. Mirosława Piotrowskiego.
 • Przewodniczył zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.

 

9-11 października

 • Uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) w Zielonej Górze.

 

12 października

 • Spotkał się z Prezydentem Stalowej Woli Andrzejem Szlęzakiem oraz Dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie dr. Andrzejem Wojtyłą w sprawach wspólnych inicjatyw akademickich.

 

13 października

 • Uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

14 października

 • Przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię w Kościele Akademickim KUL.

 

arprzelom.jpg15 października

 • Spotkał się z Prof. Michałem Kleiberem Prezesem Polskiej Akademii Nauk.
 • Wziął udział w seminarium naukowym „Archiwa Przełomu” w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

17 października

 • Spotkał się z Komitetem Redakcyjnym Zeszytów Naukowych KUL.

 

18 października

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL.

 

um.jpg19 października

 

20 października

 • Przewodniczył Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji w Konwikcie Księży Studentów KUL.

 

21 października

 • Przewodniczył uroczystości inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na KUL.

 

blin.jpg22 października

 

23 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na UMCS.

 

24 października

 • Przyjął Generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego
 • Przyjął Prezesa Mostostalu Marka Józefiuka.

 

25 października

 • Przewodniczył spotkaniu władz Uniwersytetu ze społecznością akademicką KUL.

 

26 października

 • Przewodniczył inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Wydziałach Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli.

 

fot. Michał Petryszak28 października

 

nagy.jpg29 października

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
 • Złożył wizytę Jego Eminencji Kardynałowi Stanisławowi Nagyemu.

 

30 października

 • Spotkał się z Panią Moniką Krawczyk, Dyrektorem Generalnym Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.