1 - 5 października

 • Uczestniczył w sympozjum zorganizowanym w Rzymie z okazji 50.rocznicy ogłoszenia encykliki „Pacem in terris”

7 - października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/14 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Uczestniczył w Sympozjum Prawa Kanonicznego poświęconym małżeństwu i rodzinie we Vranovie zorganizowanym przez Akademię Prawa Kanonicznego w Brnie.

10 października

 • Przyjął Prezesa Galerii Orkana Pana Jacka Rasia

11 października

 • Przewodniczył spotkaniu ze społecznością akademicką Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim.

13 października

 • Wziął udział w apelu kończącym ogólnopolskie manewry w Świdniku pt. „Kompania w działaniach opóźniających”.

15 października

 • Gościł Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana

18 października

 • Na konferencji „Misja Uniwersytetów i Szkół Wyższych wobec nowych wyzwań” organizowanej z okazji 20.lecia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie wygłosił referat  pt. „Uniwersytet katolicki – kuźnia elit”.
 • Spotkał się z Prezesem Firmy Asseco Polannd S.A. w Warszawie Panem Adamem Góralem.

20 października

 • Przewodniczył Uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 na KUL
 • Gościł Prezesa TP KUL w Kanadzie Pana Marka Manturowicza

21 października

 • Przyjął delegację Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu na czele z Panią Rektor Profesor Nadiją Skotną.

22 października

 • Przewodniczył spotkaniu z Profesorami Seniorami
 • Przyjął Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie Panią Elżbietę Nawrot.
 • Spotkał się z Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Panem Jackiem Welterem

23 października

 • Wziął udział w spotkaniu Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Celestino Migliore z mieszkańcami Konwiktu Księży Studentów KUL.
 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Przyjął Prezydenta Miasta Stalowa Wola Pana Andrzeja Szlęzaka.

24 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

24-26 października

 • Uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Rzeszowie.

27 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie

28 października

 • Spotkał się z Zarządem Samorządu Studentów KUL w ramach projektu „ŚNIADANIE Z REKTOREM”.

29-30 października

 • W Muzeum Okręgowym w Lesznie brał udział w otwarciu wystawy zbiorów sztuki KUL pt. „Ex Thesauro Universitatis”.

31 października

 • W Areszcie Śledczym w Lublinie przewodniczył uroczystej Inauguracji roku Akademickiego  2013/2014 dla osadzonych, rozpoczynających studia na kierunku praca socjalna prowadzonym na Wydziale Teologii KUL.