1 października

 • Uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

2 października

 • Złożył wizytę Biskupowi Sandomierskiemu Krzysztofowi Nitkiewiczowi.
 • Uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3-5 października

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Londynie.

6 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.

7 października

 • W siedzibie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie wziął udział w posiedzeniu Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych w celu przedstawienia opinii w sprawie awansu naukowego.
 • Spotkał się z Panem Longinem Komołowskim Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

8 października

 • Podpisał umowę o współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.
 • Przewodniczył Mszy Świętej na rozpoczęcie roku akademickiego w Duszpasterstwie Akademickim KUL.
 • Wziął udział w programie „Zobacz, co słychać”, realizowanym przez TVP Lublin.

9 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej.

10 października

 • Przyjął Pana Lecha Krzyżanowskiego Wiceprezesa Stowarzyszenia Polaków na Ukrainie.

11 października

 • Przewodniczył pierwszemu spotkaniu Konwentu przy Rektorze KUL.
 • W Centrum Kultury w Lublinie wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

12 października

 • W Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wziął udział w celebrze Mszy Świętej, sprawowanej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Abp. Celestino Migliore, z racji Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i świecie współczesnym, a życie świętego Jana z Dukli”.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu Opus Magnum. KULowskie wieczory z muzyką z okazji XIV Dnia Papieskiego.

13 października

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

15 października

 • Przewodniczył spotkaniu władz KUL z Proboszczami lubelskich parafii dotyczącemu współpracy Uniwersytetu z parafiami.
 • Wziął udział w programie „Gość radia eR”.

16 października

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej z okazji 36. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża.

16-18 października

 • Uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Gdańsku.

19 października

 • Przewodniczył uroczystości inauguracji roku akademickiego na KUL.
 • Podpisał umowę bilateralną z Wołyńską Prawosławną Akademią Teologiczną.

20 października

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Przyjął Pana Jana Jaworskiego byłego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół KUL w Chicago.

21 października

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z młodymi naukowcami - stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Gościł Pana mec. Macieja Bednarkiewicza.
 • Spotkał się z przedstawicielami Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis.
 • W TVP Lublin był gościem programu „Pytania Panoramy”.

21-22 października

 • Uczestniczył w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbywających się w Lublinie na UMCS.

23 października

 • Wziął udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego połączonej z Jubileuszem 70.lecia powstania Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

24 października

 • W klasztorze Dominikanów w Lublinie wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy pt. „Od soboru do kanonizacji”.

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie uroczystej prezentacji kolejnego tomu polskiej edycji „Opera Omnia” Josepha Ratzingera, której dokonał Kardynał Gerhard Ludwig Müller Prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

 • W Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Nauki Wiary Abp. Gerharda Ludwiga Müllera.

25 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie połączonej z centralnymi obchodami Jubileuszu trzechsetlecia Seminarium.

27 października

 • Przewodniczył spotkaniu z profesorami Seniorami KUL.
 • Spotkał się z Panią Dr Katarzyną Korpolewską.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.

28 października

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z przedstawicielami mieszkańców Konwiktu Księży Profesorów i Studentów KUL.

29 października

 • spotkał się z grupą studentów sinologii w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”.
 • Podpisał umowę o współpracy KUL z Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej.
 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Spotkał się z Posłem RP Panem Krzysztofem Michałkiewiczem.

30 października

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL.