1 października

 • Przewodniczył spotkaniu przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej i Pracowników KUL w ramach projektu publikacji Historia KUL w czasie PRL w latach 1944-1989.
 • Spotkał się z Księdzem Doktorem Markiem Grygielem Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. Kontaktów z Polonią i Księdzem Doktorem Tomaszem Adamczykiem Dyrektorem Biura Zarządu Głównego TP KUL.

2 października

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie promocji KUL.

5 października

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016.
 • Udzielił wywiadu dla Katolickiej Agencji Informacyjnej: KUL od niemal 100 lat służy Polsce i Kościołowi.
 • Spotkał się z pracownikami Działu Kształcenia KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

6 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej.

7 października

 • Złożył wizytę Dyrektorowi Muzeum - Zamek w Łańcucie Panu Witowi Wojtowiczowi.

8 października

 • Przewodniczył spotkaniu w związku z wydaniem monografii na 100-lecie KUL.
 • Przewodniczył uroczystości przekazania środków na fundusz stypendialny im. Dr. Stefana Króla przez Panią Doktor Mariannę Król z Kanady.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Piotrem Majcherem Konsultantem Wojewódzkim ds. Rehabilitacji.
 • Wygłosił słowo na otwarcie V Seminarium Kazimierskiego z Prawa Rzymskiego: Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce.

12 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

14 października

 • Wziął udział w programie: Gość Radia eR.
 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Wielkim Kanclerzem KUL Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem i Biskupem Sandomierskim Krzysztofem Nitkiewiczem.
 • Spotkał się z Panem Mecenasem Piotrem Sendeckim.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie promocji KUL.

15 października

 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji programowej na Wydziale Teologii KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu z pracownikami odpowiedzialnymi za uniwersytecką stronę internetową.
 • Współprzewodniczył spotkaniu Komitetu Organizacyjnego V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

16 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

18 października

 • Przewodniczył uroczystości inauguracji na KUL.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką.

20 października

 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Jarosławem Marczewskim Rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

21 października

 • Spotkał się z Panem Doktorem Adamem Góralem Prezesem Zarządu Asseco Poland S.A.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konwersatorium Etyka Biznesu.
 • Przewodniczył uroczystości odnowienia doktoratów: Księdza Profesora Wojciecha Góralskiego oraz Ojca Doktora Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap.

22 października

 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie tytułu: Profesor Emeritus.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie kierunku ekonomia na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie otwarcia: Centrum Transferu Wiedzy, Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych oraz otwarcia i poświęcenia parkingu podziemnego.

23 października

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z przedstawicielami pracowników, którzy byli zaangażowani w przygotowanie uroczystości inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

24 października

 • Spotkał się z Panem Doktorem Janem Longchamps de Bérier, synem Romana Longchamps de Bérier, wieloletniego profesora KUL.
 • Przewodniczył uroczystości przekazania Uczelni materiałów archiwalnych, dokumentów, orderów i dyplomów - dotyczących Osoby Profesora Romana Longchamps de Bérier - będących w posiadaniu rodziny.
 • W Muzeum Uniwersyteckim KUL spotkał się z Przewodnikami Oddziału Miejskiego PTTK.

25 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

26 października

 • Przewodniczył spotkaniu z Profesorami Seniorami KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie publikacji kolejnych tomów tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

27 października

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Nostra aetate – pięćdziesiąt lat po (1965-2015).
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji Pracownia miast, organizowanej w ramach akcji społecznej Gazety Wyborczej.
 • Spotkał się z przedstawicielem Rady Absolwentów KUL Panem Szymonem Milczanowskim.

28 października

 • Przyjął Ojca Tomasza Ortmana Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Organizacyjnego 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Zespołu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu grantów naukowo-badawczych w związku z przygotowaniami do obchodów 100-lecia KUL.

29 października

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Medali brązowych Zasłużony Kulturze Gloria Artis: Panu Profesorowi Grzegorzowi Pecce dyrygentowi Chóru KUL i Panu Zdzisławowi Cieszkowskiemu prezesowi Chóru KUL.
 • W Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie spotkał się z Panem Profesorem Zbigniewem Cieślakiem.