1 października

 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego.

3 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Spotkał się z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz z Wiceprezes PFRON Panią Dorotą Habich.

4 października

 • Podpisał akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości w Warszawie.
 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej.
 • Spotkał się z Panem Doktorem Krzysztofem Żukiem Prezydentem Miasta Lublin oraz z P.T. Prezesami: Prezesem Hanesco Dariuszem Piątkiem, Prezesem TBV Wojciechem Dziobą, Prezesem PGT Andrzejem Wielgusem

5 października

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

6 października

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

7 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

8 października

 • Na Zamku Królewskim w Warszawie wziął udział w uroczystej Gali wręczenia nagród TOTUS 2016.

10 października

 • Spotkał się z przedstawicielami Rady Fundatorów Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli
 • Spotkał się z Panią Jolantą Różą Kozłowską Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.

11 października

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Jubileuszu 100-lecia KUL.

12 października

 • Wygłosił słowo na otwarcie Międzynarodowego Dnia KUL.
 • Na Zamku Królewskim w Warszawie wygłosił słowo na wernisażu wystawy STO na STO! Sto najcenniejszych dzieł sztuki na 100-lecie KUL.

13 października

 • Udzielił wywiadu dla: Radia Centrum, Radia Lublin i dla portalu internetowego Lublin Today.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej: „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światła na drogach człowieka”.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką.

14 października

 • Przewodniczył uroczystości nadania Doktoratu honoris causa Panu Profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu.
 • W kościele akademickim KUL wziął udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej w ramach V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
 • Spotkał się z Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Kultury Jego Eminencją Kardynałem Gianfranco Ravasim.
 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Józefem Niewiadomskim byłym Dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Franciszka Leopolda w Innsbrucku.
 • Podpisał dokument zapowiadający Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny Lublin – miasto zgody religijnej w 2017 r. na KUL.
 • Spotkał się z Biskupem Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jego Ekscelencją Mieczysławem Cieślarem.
 • Spotkał się z Redaktorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Katolickiej Agencji Informacyjnej Panem Marcinem Przeciszewskim.
 • Spotkał się z Jego Magnificencją Igorem Kocanem, Rektorem Państwowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku.
 • W Teatrze Starym w Lublinie obejrzał spektakl „Ojciec Bóg” przedstawiony w ramach V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

15 października

 • Przewodniczył uroczystości odnowienia doktoratu Księdza Profesora Michała Hellera.
 • W kościele akademickim KUL wziął udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej w ramach V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
 • Spotkał się z Adamem Rotfeldem, byłym Ministrem Spraw Zagranicznych.
 • Spotkał się z Arcybiskupem Metropolitą Wileńskim, Przewodniczącym Konferencji Biskupów Litwy Gintarasem Grusasem.
 • Obejrzał etiudę teatralną Maski przedstawioną przez Scenę Plastyczną KUL Leszka Mądzika w ramach V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.
 • Spotkał się z Panem Adamem Zagajewskim.

16 października

 • W kościele akademickim KUL wziął udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017.
 • Przewodniczył uroczystości inauguracji roku akademickiego na KUL.
 • W Teatrze Starym w Lublinie obejrzał film Zaćma, przedstawiony podczas pokazu specjalnego w ramach V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

17 października

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji: "Gaius noster". Polskie studia nad »Instytucjami« Gajusa w latach 1816-2016.

18 października

 • W Stalowej Woli wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji „Chrzest Polski i początki państwa polskiego".
 • Spotkał się z Panią Doktor Teresą Księską-Falger.

20 października

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji „Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)".
 • Spotkał się z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Panem Doktorem Jarosławem Szarkiem i Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.

21 października

 • W ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM” spotkał się z laureatami konkursu na projekt koncepcji przestrzeni przed budynkiem Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL.
 • Spotkał się z Panem Prokuratorem Andrzejem Kiełtyką.

23 października

 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24 października

 • Przewodniczył spotkaniu z Profesorami Seniorami.
 • Przewodniczył uroczystemu wręczeniu dyplomów powołania na stanowisko profesora zwyczajnego.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wziął udział w posiedzeniu Instytutu Prawa KUL.
 • Uczestniczył w posiedzeniu Katedry Prawa Rzymskiego KUL.

25 października

 • Przewodniczył spotkaniu z udziałem Pani Ewy Olszewskiej–Borys w sprawie medalu z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Spotkał się z Zespołem Konsultacyjno-Doradczym ds. powstania Muzeum KUL.
 • Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Akropol-Kapitol-Golgota. O podstawach kultury europejskiej”.

26 października

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu koordynacji działań promocyjnych KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Zespołu Redakcyjnego ds. Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie strategii rozwoju wydziałów: Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył spotkaniu z udziałem Pana Prokuratora Dariusza Gabrela w sprawie rehabilitacji Księdza Antoniego Słomkowskiego, rektora KUL w latach 1944-1951.

27 października

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Wręczył dyplomy Koordynatorom Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Vają Vardidze, Rektorem Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani, Tbilisi.

27-29 października

 • Wziął udział w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

29 października

 • Spotkał się z Księdzem Ryszardem Głowackim SChr, Generałem Zgromadzenia Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej.

30 października

 • W domu Zgromadzenia Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej w Puszczykowie przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię.