1 października

 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego.

2 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Doktorem Krzysztofem Żukiem.

3 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 • Spotkał się z Księdzem Profesorem Ryszardem Knapińskim.

4 października

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej.
 • Spotkał się z osobami odpowiedzialnymi za redakcję publikacji nt. historii KUL.
 • Spotkał się z Prezesem Europejskiego Klubu Biznesu w Niemczech Panem Zbigniewem Rochem.

5 października

 • Powitał uczestników Międzynarodowego Dnia KUL.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Piotrem Wacińskim.

6 października

 • Skierował słowo do uczestników III Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim.
 • Przewodniczył spotkaniu z Kierownikami Agend KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie organizacji inauguracji roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie.
 • Spotkał się z P.T. Prezesami: Panem Wojciechem Dziobą i Panem Dariuszem Piątkiem.
 • Wziął udział w drugim dniu obrad III Forum Samorządowo-Gospodarczego w Tomaszowie Lubelskim.

9 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Podpisał umowę o współpracy z Bp. Kamieniecko-Podolskim w sprawie współpracy KUL z Instytutem Nauk Teologicznych w Gródku.

10 października

 • Spotkał się z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa Jana Karskiego: Panem Markiem Wieczerzakiem i Panem Jackiem Woźniakiem.
 • W TVP Lublin wziął udział w programie „To nas dotyczy”.

11 października

 • Spotkał się z Pracownikami Działu Kształcenia.
 • Spotkał się z osobami odpowiedzialnymi za przebieg i przygotowanie XIV edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki.
 • Spotkał się z pracownikami Działu Komunikacji.
 • Wziął udział w uroczystym poświęceniu wyremontowanej Poradni Zdrowia KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

12 października

 • Wziął udział w Jubileuszowym Forum Medycznym z okazji 25-lecia funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Lublinie.

13 października

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego się w dniach 13-14 października br. na KUL.
 • Spotkał się z Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panią Profesor Gertrudą Uścińską.
 • Udzielił wywiadu dla TVP Lublin, w związku z przygotowaniami do reportażu „Na początku był KUL…”.
 • Na Zamku Lubelskim wziął udział w koncercie zaplanowanym z okazji 377. Zebrania Plenarnego KEP na KUL.

14 października

 • W kościele akademickim KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.
 • Wziął udział w konferencji prasowej w związku z odbywającym się na KUL 377. Zebraniem KEP.
 • W Centrum Spotkania Kultur wziął udział w koncercie zorganizowanym w ramach Zebrania KEP.

15 października

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej, z udziałem Episkopatu Polski i przedstawicieli środowisk akademickich Lublina, sprawowanej z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego i Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył inauguracji roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynającej Jubileusz 100-lecia KUL.
 • Spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem
 • Wygłosił słowo podczas koncertu z cyklu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką.

16 października

 • Wziął udział w programie „Gość Radia Lublin”.
 • Przewodniczył spotkaniu z Profesorami Seniorami.
 • Spotkał się z przedstawicielami Katolickiego Uniwersytetu Fu Jan Tajpej na Tajwanie.
 • Spotkał się z Prezesem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Panem Zbigniewem Nestorowiczem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wręczył nominacje na stanowisko profesora zwyczajnego.

17 października

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.

18 października

 • Otworzył Międzynarodową Konferencję Naukową ”NON NOVA SED NOVE”.
 • Przewodniczył uroczystości ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.

19 października

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

19-20 października

 • Wziął udział w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Śląskim.

20 października

 • W ramach posiedzenia KRUP zabrał głos w dyskusji nt. Ustawy 2.0, w temacie: Reforma Szkolnictwa Wyższego i Nauki a zrównoważony rozwój Polski.

22 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

23 października

 • Wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej KEP w Warszawie.

24 października

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu procedury zarządzania salami.
 • Spotkał się z przedstawicielami Poczty Polskiej oddział w Lublinie.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem oraz Rektorem UMCS Jego Magnificencją Panem Profesorem Stanisławem Michałowskim.

25 października

 • Spotkał się z Kierownikami wybranych agend KUL.
 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panem Ministrem Michałem Dworczykiem.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

26 października

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Bogusławem Śliwerskim.
 • Przewodniczył uroczystości nadania Tytułu Doktora Honoris Causa KUL Panu Profesorowi Bogusławowi Śliwerskiemu.
 • Wziął udział w konferencji prasowej na temat Jubileuszu 40-lecia „Spotkań”.
 • Spotkał się z Wicemarszałkiem Senatu Panem Bogdanem Borusewiczem.
 • W Teatrze Starym w Lublinie wziął udział w Jubileuszu 40-lecia „Spotkań”.

27 października

 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Abp. Stanisławem Budzikiem, z delegatem Papieskiej Rady Kultury w Rzymie Ks. Prałatem Tomaszem Trafnym, Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem oraz z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
 • Otworzył Konferencję Naukową zorganizowaną z okazji 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych.
 • Wziął udział w konferencji prasowej, zorganizowanej w związku z sympozjum 5-lecia ratyfikacji Konwencji o prawach Osób Niepełnosprawnych.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcia Tygodnia Kultury Iberyjskiej na KUL.
 • Otworzył wystawę pt. „Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała. Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni”.

30 października

 • W kościele akademickim KUL, wziął udział w uroczystej Jutrzni, odbywającej się w ramach Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego. Lublin Miasto zgody religijnej.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie drugiego dnia obrad Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego. Lublin Miasto zgody religijnej.