1 października

 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019.
 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
 • Dla TVP Lublin udzielił wypowiedzi nt. Ustawy 2.0.

2 października

 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 • Spotkał się z Panią Marianną Król, Przewodnicząca Komitetu nagrody im. Stefana Króla, fundatorką funduszu stypendialnego dla studentów KUL.
 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził Apel Jasnogórski.

3 października

 • Spotkał się z Jego Ekscelencją Abp. Stanisławem Budzikiem i Ks. Prałatem Lucjanem Skolikiem.
 • Wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej.
 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Dr. Krzysztofem Żukiem.

4 października

 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.

5 października

 • Dla TVP Gdańsk udzielił wypowiedzi nt. znaczenia twórczości Prof. Leszka Mądzika i Sceny Plastycznej KUL.
 • W Centrum Św. Jana w Gdańsku wziął udział w uroczystości wręczenia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za 2017 rok Panu Prof. Leszkowi Mądzikowi, Dyrektorowi Sceny Plastycznej KUL.
 • Spotkał się z Prezesem Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Panem Ryszardem Kowalewskim.

8 października

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019.
 • Spotkał się z Panią Inką Zamoyską córką właścicieli Kozłówki oraz z Panią Anna Fic-Lazor, Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
 • Spotkał się z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panem Prof. Piotrem Wawrzykiem.

9 października

 • Wziął udział w uroczystym otwarciu Kongresu "Regionalna Lubelska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie".
 • W ramach Kongresu Regionalna Lubelska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie wygłosił wykład pt. "Uczciwość podstawą rozwoju społecznego".
 • Wziął udział w uroczystym podpisaniu aktu przystąpienia do Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie.
 • W związku z publikacją dotyczącą Jubileuszu 100-lecia KUL spotkał się z Księdzem Prof. Grzegorzem Bujakiem.
 • Spotkał się z Jego Eminencją Kard. Gerhardem Müllerem.

10 października

 • Wziął udział w uroczystości otwarcia i poświęcenia sali teatralnej KUL w Centrum Transferu Wiedzy.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu wdrożenia Ustawy 2.0.

11 października

 • W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wygłosił słowo w związku z uroczystym otwarciem Polsko-Amerykańskiego Kongresu: "100 lat wspólnego dziedzictwa".
 • Spotkał się z Jej Ekscelencją Georgette Mosbacher Ambasador USA w Polsce.
 • Na dziedzińcu KUL powitał gości przybyłych na Polsko-Amerykański Kongres: "100 lat wspólnego dziedzictwa".
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.

15 października

 • Wziął udział w spotkaniu na rozpoczęcie działalności stołówki akademickiej w nowej aranżacji.
 • W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wygłosił słowo podczas otwarcia wystawy: "Wypłyń na głębię. Świętemu Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową"
 • Spotkał się z Dyrektorem oraz z pracownikami Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

16 października

 • Z okazji 40. rocznicy wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową był gościem programu: „Poranek między Wisłą i Bugiem” w TVP Lublin.
 • Spotkał się z Panią Jadwigą Kowalską, dyrektor Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
 • Spotkał się z Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niedrzwicy Kościelnej Panią Zofią Kuziołą.
 • Spotkał się z Biskupem eparchii Bahyr Dar-Desje Kościoła katolickiego obrządku etiopskiego Jego Ekscelencją Lisane-Christos Matheos Semahunem.
 • Spotkał się z przedstawicielami władz Yangtze Normal University w Chongqing w Chinach.

17 października

 • Spotkał się z Siostrą Małgorzatą Chmielewską.

18 października

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z Dagoberto Valdés Hernándezem Prezesem Instytutu Studiów Kubańskich.

20 października

 • W Hotelu Mercure w Lublinie wziął udział w uroczystej kolacji na rozpoczęcie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na KUL.

21 października

 • Wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej z okazji jubileuszowej inauguracji roku akademickiego na KUL.
 • Przewodniczył uroczystości jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

22 października

 • Wziął udział w obradach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich odbywających się na KUL.
 • Spotkał się z Jego Magnificencją Rektorem Akademii Ignatianum w Krakowie Księdzem Prof. Józefem Bremerem SJ.

23 października

 • Przewodniczył spotkaniu Komisji ds. wdrażania Ustawy 2.0 na Uniwersytecie.
 • Wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24 października

 • Na Wydziale Teologii KUL wygłosił słowo na rozpoczęcie sympozjum „Kościół wobec niewierzących".
 • Wręczył Medal Signum Universitatis Biskupowi Toruńskiemu Jego Ekscelencji Wiesławowi Śmiglowi.
 • Przewodniczył spotkaniu zespołu IPN/KUL dotyczącemu publikacji jubileuszowych KUL.
 • Dla TVP Lublin udzielił wywiadu o Karolu Jaroszyńskim.
 • Przewodniczył spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół KUL.

25 października

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie konferencji z okazji 100-lecia socjologii na KUL: „Socjologia polska A.D. 2018. Tradycje - kontynuacje - innowacje".
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego KUL.
 • Spotkał się z Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski Panem Wojciechem Żukowskim.
 • W Filharmonii Lubelskiej wygłosił słowo na rozpoczęcie uroczystego koncertu z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: „W służbie wolności i prawdzie” - w wykonaniu Chóru KUL i Orkiestry Filharmonii Lubelskiej.

26 października

 • W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze otworzył wystawę: "W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”.

28 października

 • W Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie wygłosił słowo podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

29 października

 • Przewodniczył uroczystości Ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.
 • Wręczył Medal Jubileuszu 100-lecia KUL Prezesowi Fundacji im. Władysława Reymonta w Kanadzie Panu Kazimierzowi Chrapce.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

30 października

 • Przewodniczył spotkaniu z Profesorami Seniorami.

30-31 października

 • Przebywał w podróży służbowej w Wojnowie.
 • Modlił się i złożył kwiaty na grobie Anieli hrabiny Potulickiej.
 • Spotkał się z Proboszczem parafii pw. Zwiastowania Pańskiego w Potulicach Księdzem Maciejem Szmytkowskim TChr.
 • Spotkał się z Proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Samsiecznie Księdzem Jarosławem Dąbrowskim SAC.