Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.

 

Tematami wiodącymi najnowszego numeru są: rozważania na temat biernej i czynnej ochronie przyrody, refleksje, analiza i skutki katastrofy atomowej w Fukushimie, e-learning dla przyrody jako nowa forma w edukacji ekologicznej.

 

Miesięcznik jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, w salonach EmpikuGarmond Press i Franpress, można go zamówić również w sklepie na stronie Pracowni http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-sprzedaz-prenumerata. W wersji elektronicznej w serwisach:eGazety.ple-Kiosk.pl.

 

źródło: http://pracownia.org.pl/aktualnosci,778

Autor: Feliks Zachwieja
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2011, godz. 20:03 - Feliks Zachwieja