IX SYMPOZJUM KAZIMIERSKIE

POŚWIĘCONE KULTURZE ŚWIATA PÓŹNEGO ANTYKU I WCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA

DEDYKOWANE ŚP. PROF. BARBARZE FILARSKIEJ ( 3.09. 2007)

------------------------------------ □ -----------------------------------

KATEDRA HISTORII SZTUKI STAROŻYTNEJ I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEJ KUL

 

 

 

PAMIĘĆ I UPAMIĘTNIENIE

W EPOCE PÓŹNEGO ANTYKU

 

30 maja – 1 czerwca 2008 roku

 

30 maja (piątek)

 

Dr hab. Bożena IWASZKIEWICZ-WRONIKOWSKA, prof. KUL – Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku. Wprowadzenie

 

PAMIĘĆ I UPAMIĘTNIENIE – OD PLATONA DO AUGUSTYNA

 

Prof. dr hab. Elżbieta WOLICKA-WOLSZLEGER (KUL) – Platońska koncepcja pamięci

Miriam GONCZARSKA (Sekretarz Rady Religijnej ZGWŻ) – Pesach jako upamiętnienie

Ks. dr hab. Jan SŁOMKA (UŚ) – „To czyńcie na moją pamiątkę” w egzegezie patrystycznej – wybrane świadectwa

Ks. dr hab. Józef NAUMOWICZ, prof. UKSW – Wczesnochrześcijańskie pojęcie Wielkanocy: anamnesis i mimesis

Prof. dr hab. Agnieszka KIJEWSKA (KUL) – Augustyńska koncepcja pamięci

 

 

ANTYCZNE I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE FORMY UPAMIĘTNIANIA

(ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE)

 

Dr Dorota GORZELANY (Muzeum XX Czartoryskich, Kraków) – Greckie heroony

Dr Paweł MADEJSKI (UMCS) Tzw. reliefy historyczne w sztuce rzymskiej

Dr hab. Ilona SKUPIŃSKA-LØVSET, prof. UŁ – Słup jako obiekt upamiętniający. Wolnostojące kolumny w sanktuariach syryjskich

Dr Daniel PRÓCHNIAK (KUL) – Kolumny i stele kommemoratywne w Armenii wczesnochrześcijańskiej

Prof. Maria Adelaide LALA COMNENO (Rzym) – I Sette Dormienti di Efeso

 

ANTYCZNE I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIE FORMY UPAMIĘTNIANIA

(ŹRÓDŁA PISANE)

 

Dr Maciej JOŃCA (KUL) – Ius imaginum

Dr hab. Sławomir BRALEWSKI, prof. UŁ – Memorabilia w „Historiach kościelnych” Sokratesa i Sozomena

Ks. dr hab. Antoni ŻUREK (WSD Tarnów)Pamięć zapisana w zwyczaju – w świetle wczesnochrześcijańskiej kontrowersji na temat chrztu

Dr hab. Kazimierz ILSKI, prof. UAM – Mowy św. Ambrożego „de obitu” jako wyraz pamięci o zmarłych?

Ks. dr hab. Mariusz SZRAM, prof. KUL O upamiętnieniu zmarłych w listach konsolacyjnych św. Hieronima

Ks. dr Jerzy LACHOWICZ (WSD Białystok) – Wspomnienie świętych jako element duszpasterskiej metody św. Grzegorza Wielkiego

Dr hab. Teresa WOLIŃSKA, prof.  UŁ – Sposoby upamiętniania imion i czynów cesarzy wczesnobizantyńskich

 

Wieczór archeologiczny

 

Prof. dr hab. Zsolt KISS (ZAŚ PAN, Warszawa) – O badaniach podwodnych w Herakleion

Dr hab. Hanna SZYMAŃSKA, mgr Krzysztof BABRAJ (Muzeum Archeologiczne, Kraków) – Wykopaliska w Marei koło Aleksandrii

 

31 maja (sobota)

 

MEMORIA

 

Dr Ryszard PANKIEWICZ (Bochum)Memoria jako rozmowa w czasie w świetle Confessiones św. Augustyna

Mgr Anna STRÓŻ (KUL) – Memoria jako miejsce upamiętnienia

Mgr Agnieszka KARMAŃSKA-ŁUGOWSKA (Bytom) – Miejsca kultu siedmiu mnichów z Gafsy w Kartaginie

Prof. Liudmila KHROUSHKOVA (Moskwa) – Les cimètieres de Chersonnèse Taurique aux IVe – VIe siècles: martyria, tombes peintes, mobilier funéraire

 

PAMIĘĆ A HISTORIA

 

Prof. dr  hab. Maria DZIELSKA (UJ) – Ścieżkami pamięci „Ostatnich Hellenów”

Dr Robert WIŚNIEWSKI (UW) – Wizja początków Kościoła w późnej starożytności

Mgr Monika OŻÓG (Głogów) – Pamięć przeszłości. Mowa Libaniosa w obronie świątyń

Ks. dr Piotr SZCZUR (KUL) – Pamięć o biskupie Melecjuszu na podstawie homilii pochwalnej „De Sancto Meletio Antiocheno” Jana Chryzostoma

Dr hab. Mirosław LESZKA, prof. UŁ – Pamięć o bitwie pod Adrianopolem (378) w historiografii bizantyńskiej (V-pocz. IX w.)

 

PREZENTACJA KOMUNIKATÓW I DYSKUSJA

 

Ks. dr Lucjan Bielas (PAT Kraków) – Przestrzeń sakralna i liturgia we wczesnochrześcijańskich świątyniach Alp Wschodnich; Dr hab. Ryszarda Bulas, prof. KUL – Ikonografia Ofiary Abrahama na krzyżach celtyckich. Upamiętnienie wydarzenia czy ilustracja mitu?; Dr Halina Gajewska (Warszawa) – Tropaeum Traiani w Adamclisi; Dr Krzysztof Gębura (Lublin) – Pamięć o herosach homeryckich na wybrzeżach Morza Czarnego w II-IV w.; Dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, prof. KUL – Obrazy katakumbowe jako memoranda; Dr Józef C. Kałużny (PAT Kraków) – Św. Bp Józef Bilczewski w świetle nieznanych listów; Dr Małgorzta Martens-Czarnecka (Warszawa), Jeden z elementów kommemoracji biskupa Georgiosa w klasztorze Trójcy Świętej w Starej Dongoli w Sudanie; Dr Sławomir Skrzyniarz (UJ) – Rola przesłanek biblijnych w późnoantycznej dyskusji o wyglądzie Chrystusa; Dr Joanna Szczęsna (KUL) – O romańskich tympanonach fundacyjnych; Dr Paweł Szkołut (UŁ) – Stele wotywne poświęcone kultowi Theos Hypsistos z Krymu

19.00                kolacja i ognisko

 

1 czerwca (niedziela)

 

STEROWANIE PAMIĘCIĄ

 

Dr hab. Piotr KOCHANEK (KUL) – Mnemotechniczna rola schematów w geo- i kartografii antycznej i średniowiecznej

Prof. dr hab. Adam ŁUKASZEWICZ (UW)Pamięć i propaganda: pierwszy prefekt Egiptu w krzywym zwierciadle późnoantycznej historiografii

Mgr Krzysztof WIŚNIEWSKI (UAM) – Próba konstruowania pamięci zbiorowej o cesarzach prześladowcach w „De mortibus persecutorum” Laktancjusza

Dr hab. Piotr  SCHOLZ, prof. UMCS – Wydarzenia biblijne jako interkulturowa memorystyka na przykładzie Wiener Genesis

Dr Anna KOTŁOWSKA (UAM) – Granice pamięci: konstrukcja pamięci w kronikach wczesnobizantyńskich

 

PAMIĘĆ O ANTYKU

 

Dr hab. Maciej KOKOSZKO, prof. UŁ, mgr Katarzyna GIBEL (UŁ) – Pamięć o luksusie antyku w dziełach pisarzy bizantyńskich

Dr hab. Ryszard KASPEROWICZ, prof. KUL – W poszukiwaniu pamięci antyku – Burckhard i Aby Warburg

Dr Marcin PASTWA (KUL) – Antyk w obrazach – pamięć mediów

 

            Podsumowanie (z dyskusją) IX Sympozjum Kazimierskiego poprowadzi prof. dr hab. Zsolt KISS

 

 

 

OBRADY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ

W DOMU PRACY TWÓRCZEJ KUL W KAZIMIERZU DOLNYM

(UL. PUŁAWSKA 94)

Autor: Marcin Lachowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2009, godz. 15:42 - Marta Zbańska