Z satysfakcją i radością informujemy, że

w LVII Ogólnopolskim Konkursie

na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych Komitet Redakcyjny "Państwa i Prawa" wyróżnił rozprawę doktorską pt.

 

"Orzekanie na rozprawie głównej pod nieobecność oskarżonego a prawo do obrony"

Pani dr Adriany Pabian.

 

Promotorem pracy jest pani dr. hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL,

recenzentami: pan dr hab. Jacek Kosonoga, prof. Uczelni Łazarskiego

oraz pan dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwBW LVI Konkursie "Państwa i Prawa" Sąd Konkursowy przyznał Panu dr. Adrianowi Zbiciakowi, asystentowi w Katedrze Postępowania Karnego WPPKiA KUL wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym".

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Pałacu Staszica, w Sali Lustrzanej (Warszawa, ul. Nowy Świat 72, I p., sala nr 164)

Serdecznie gratulujemy !

Autor: Agnieszka Dębska
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2022, godz. 13:04 - Agnieszka Dębska