Partnerzy Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej: 

 

Ars Boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze

 

C.H. Beck Wydawnictwo 

 

 

Edukacja Prawnicza

 

 

 

 

 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

  

 

Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin

 

 

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

 

WYDAWNICTWO OD.NOWA

 

 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 

 

  

 

Wolters Kluver - wydawnictwa prawnicze, wydawnictwa ekonomiczne

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo KUL

 

 

 

 

Wydawnictwo LexisNexis

 

 

 

 

 

Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013". 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, godz. 12:17 - Marzena Kruk