Patron "Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy, w parafii Suchowola, w archidiecezji białostockiej. Syn Władysława i Marianny  z Gniedziejków. W 1956 r. przystąpił  do I Komunii św. i Bierzmowania. Po zdaniu matury w 1965 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 1966-1968 odbywał służbę wojskową w specjalnej jednostce w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 r. Był najpierw wikariuszem w Ząbkach pod Warszawą, potem w Aninie i w parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Tam w marcu 1979 r. zasłabł przy ołtarzu (czego świadkiem był ks. Czesław Banaszkiewicz). Ze względu na słabe zdrowie został zwolniony z obowiązków wikariusza i przeniesiony do kościoła akademickiego św. Anny jako rezydent. Prowadził tam konwersatorium dla studentów medycyny oraz duszpasterstwo pielęgniarek w pobliskiej kaplicy Res Sacra Miser.

W maju 1980 r. przeszedł do kościoła św. Stanisława Kostki. W sierpniu tegoż roku został oddelegowany przez Prymasa Wyszyńskiego (za pośrednictwem ks. prałata Bronisława Piaseckiego) do duszpasterstwa ludzi pracy przy Hucie „Warszawa”. 25 kwietnia 1981 r. zorganizował poświęcenie zakładowego sztandaru „Solidarności”, którego dokonał biskup Zbigniew Kraszewski. Wspierał studentów Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Pożarniczej w czasie strajku na tych uczelniach. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. uczestniczył w procesach ludzi internowanych. Na różne sposoby pomagał ich rodzinom.

Od stycznia 1982 r. ks. Popiełuszko przewodniczył Mszom św. za Ojczyznę i wygłaszał żarliwe homilie. We wrześniu 1983 r. zorganizował I pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Wciąż był inwigilowany i zastraszany. Od stycznia do czerwca 1984 r. był 13 razy przesłuchiwany i raz aresztowany. 13 października przeżył próbę zamachu, dokonanego na niego w czasie powrotu z kościoła św. Brygidy w Gdańsku. 19 października 1984 r. został porwany przez Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego – pracowników IV Wydziału MSW, na drodze między Bydgoszczą a Toruniem (w Górsku). Był bity do utraty przytomności, a następnie skrępowany powrozami i wrzucony do Wisły przy tamie we Włocławku. 2 listopada zwłoki ks. Jerzego z prosektorium AM w Białymstoku przewieźli do Warszawy ks. prałat Grzegorz Kalwarczyk i ks. prałat Edward Żmijewski.

3 listopada 1984 r. odbył się uroczysty pogrzeb ks. Popiełuszki na Żoliborzu, pod przewodnictwem Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa. Uczestniczyło w nim ponad pół miliona Polaków z całego kraju. Do grobu męczennika reżimu komunistycznego przybywali i nadal przybywają pielgrzymi i turyści z całego świata. 14 czerwca 1987 r. był tu Ojciec Święty Jan Paweł II. Od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. trwał proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym, pod przewodnictwem ks. infułata Zdzisława Króla i o. dr. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap. Następnie akta zostały przesłane do Watykanu. Postulatorem procesu był ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka.

Papież Benedykt XVI w dniu 19 grudnia 2009 r. podpisał dekret o męczeństwie ks. Jerzego. Jego beatyfikację ogłosił w 2010 r. w Warszawie arcybiskup Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. 13 czerwca 2010 r. odbyły się na Żoliborzu uroczystości dziękczynne, a 19 października tegoż roku kościół św. Stanisława Kostki został podniesiony do godności sanktuarium przez kard. Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego. Pierwszym kustoszem został ks. kanonik Tadeusz Bożełko. Obecnym zaś proboszczem parafii jest ks. dr Marcin Brzeziński.

Jan Korcz, "Nasza Polska" nr 42 (989) 14 X 2014 .

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona