Patronat KUL nad szkołami

Uniwersalizm, otwartość, a równocześnie ścisły związek ze swoim najbliższym środowiskiem - to fundament naszej Uczelni i jej szczególny wyróżnik. Dla nas najbliższym i najważniejszym środowiskiem jest zawsze człowiek.

Troska o człowieka stanowi główną motywację nawiązywania przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II współpracy ze szkołami.

Umowy o współpracy otwierają nowe perspektywy, które pozwolą młodzieży rozwijać swoje umiejętności i zdolności ale również położą solidny fundament pod kolejny etap edukacji.

 

 

SZKOŁY OBJĘTE PATRONATEM KUL

 KLASY PATRONACKIE Instytutu Historii KUL


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona