Zgodę na objęcie patronatem Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej wyrazili:

Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego 

 

Pani Profesor Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego  

 

 

Pan Profesor Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

  Pan Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski

 

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

 

 

 

 

  

 


Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".


Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 08.08.2012, godz. 19:49 - Piotr Siemaszko