Kwartalnik „Społeczeństwo i Rodzina” objął patronatem medialnym następujące przedsięwzięcia naukowe i wydawnicze:

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2016: Religia i wspólnota, która odbyła się 24 maja 2016 roku na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

.............................................................................................................

 

Pigułka, Grochowalska Magdalena, Maternus Media, Tychy 2016, ISBN 978-83-89701-27-5, objętość: 139 stron. Książka opisuje śledztwo dziennikarskie prowadzone przez główną bohaterkę, a dotyczy ono wykorzystania seksualnego młodej dziewczyny przy użyciu tzw. pigułki gwałtu. Jednak równolegle narracja prowadzi czytelnika przez meandry świata mediów, ukazując pokłady manipulacji i nierzetelności dziennikarskiej.

.............................................................................................................

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Sandomierskie spotkania z Biblią. Biblia – wiara – kultura” nt. Od ochrony środowiska po ekologię człowieka – zadania wychowawcze rodziny, państwa, Kościoła, która odbyła się 28 listopada 2015 roku w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu.

.............................................................................................................

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna nt. Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie, która odbyła się 9 czerwca 2015 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli i 10 czerwca 2015 roku w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu.

.............................................................................................................

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Sandomierskie spotkania z Biblią. Biblia – wiara – kultura” nt. Człowiek współczesny – kreator iluzji czy poszukiwacz Prawdy?, która odbyła się 25 listopada 2014 roku w Instytucie Teologicznym im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu.

.............................................................................................................

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2014: Bezpieczeństwo, która odbyła się 28 maja 2014 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

.............................................................................................................

 

Porównanie nauk świadków Jehowy, Włodzimierz Bednarski, Maternus Media, Tychy 2014, ISBN 978-83-89701-24-4, objętość: 165 stron. Wykorzystując fotokopie z publikacji Towarzystwa Strażnica autor przedstawia na sąsiadujących ze sobą stronach przykłady zmieniających się wierzeń tej organizacji.

.............................................................................................................

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Dzieci i młodzież w obliczu zagrożenia patologiami społecznymi: wychowanie – profilaktyka – terapia, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2013 roku w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AHE w Jaśle, ul. Sokoła 6.

.............................................................................................................

 

Pamiętnik samobójczyni, Grochowalska Magdalena, Maternus Media, Tychy 2013, ISBN 978-83-89701-23-7, objętość: 143 strony. Książka ukazuje świat widziany oczami osoby chorującej na depresję. Główną bohaterkę – Magdę – poznajemy w najtrudniejszym dla niej momencie, chwilę po tym, kiedy zrozpaczona i zrezygnowana postanowiła wszystko zakończyć.

.............................................................................................................

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Styl i jakość życia współczesnego człowieka 2012: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka – poszukiwanie wartości i znaczeń, która odbyła się 19 czerwca 2012 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

.............................................................................................................

 

Międzynarodowe Seminarium Naukowe nt. Cultural changes in changing society (selected aspects), które odbyło się 22-23 maja 2012 roku na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

 

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2016, godz. 11:32 - Mirosław Rewera