Jestem doktorem psychologii i asystentem naukowo-dydaktycznym. Moje zainteresowania naukowe dotyczą problematyki mózgowych mechanizmów procesów pamięciowych, zwłaszcza tych, które prowadzą do powstawania fałszywych wspomnień. W swoich badaniach wykorzystuję metodę mózgowych potencjałów wywołanych (event-related potentials, ERP).

Biorę udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Odbyłem staż podoktorski w Curran Lab (Department of Psychology and Neuroscience, University of Colorado Boulder, USA). Prowadzę zajęcia dydaktyczne z neuronauki poznawczej, biologicznych podstaw zachowania, procesów poznawczych i zaawansowanych metod statystycznych. Jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Neuronauk KUL.

 

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2016, godz. 12:55 - Emilia Zabielska-Mendyk