Pełnione funkcje
1. Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5 w SuwałkachAutor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2007, godz. 08:55 - Aleksandra Dziak