Studia jednolite magisterskie:
rok I: 

biblia_-_istota_i_rola_w_kulturze

biomedyczne_podstawy_rozwoju_i_wychowania

dydaktyka_ogolna

emisja_glosu

etyka

historia_filozofii

historia_wychowania_i_mysli_pedagogicznej katolicka_nauka_spoleczna_i_mysl_spoleczna_jana_pawla_ii

kultura_jezyka_polskiego

logika

metodyka_pracy_umyslowej

pedagogika_osob_z_niepelnospranoscia_sensoryczna pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_ruchowa_i_przewlekle_chorych pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_sprzezona_emocjonalno-behawioralna pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_sprzezona_emocjonalno-behawioralna_cwiczenia

pierwsza_pomoc_przedmedyczna

podstawowe_pojecia_pedagogiki

podstawy_lingwistyki_edukacyjnej

przedsiebiorczosc

psychologia_ogolna

psychologia_rozwoju_i_wychowania

psychologia_rozwoju_i_wychowania_cw.

psychopatologia_rozwoju

psychopedagogiczne_problemy_osob_niepelnospr.

socjologia_wychowania

terapia_neurobiologiczna_w_pracy_z_dzieckiem_z_calosciowymi_
zaburzeniami_rozwoju

wspieranie_rodziny_osob_z_niepelnosprawnoscia

wspieranie_rodziny_z_osoba_z_niepelnosprawnoscia

Studia I stopnia (licencjackie):

rok II:

biomedyczne_podstawy_rozowju_i_wychowania

diagnoza_psychologiczna_w_pedagogice_specjalnej

diagnoza_trudnosci_w_uczeniu_sie_matemtyki

diganoza_trudnosci_w_czytaniu_i_pisaniu

dydaktyka_specjaln

fonetyka_artykulacyjna_akustyczna_audytywna_i_wizualna_jezyka_polskiego

jezyk_anglielski

ksztalcenie_segregacyjne_integracyjne_i_inkluzyjne_uczniow_z_

niepelnosprawnoscia_intelektualna_na_i_i_ii_etapie_nauczania

lingwistyczne_podstawy_wychowania_jezykowego_i_terapii_logopedycznej

metody_diagnozy_i_terapii_logopedycznej

metodyka_nauczania_i_wychowania_osob_z_niepelnosprawnoscia_

intelektualna_w_stopniu_lekkim

metodyka_nauczania_i_wychowania_osob_z_niepelnosprawnoscia_ruchowa

metodyka_nauczania_i_wychowania_ucznia_z_fas

metodyka_terapii_uczniow_z_trudnosciami_w_czytaniu_i_pisaniu_i_etap

metodyka_terapii_uczniow_z_trudnosciami_w_czytaniu_o_pisaniu_ii_etap

metodyka_wczesnego_wspomaganie_rozwoju_dziecka_zagrozonego_

niepelnosprawnoscia

neropsychologiczne_podstawy_rozwoju_mowy_i_jezyka

pedagogical_leadership

podstawy_logopedii_sem

podstawy_pedagogiki_resocjalizacyjnej_wyklad

podstawy_terapii_pedagogicznej

potrzeby_zdrowotne_ucznia_przewlekle_chorego

rozwoj_mowy_dziecka_sem.

teoria_wychowania

teorie_i_czynniki_przestepczosci_wyklad

 

rok III:

aksjologia_w_profilaktyce_spolecznej_i_resocjalizacji

andragogika_i_geragogika_specjalna

badania_diagnostyczne_i_eksperymentalne

diagnostyka_resocjalizacyjna_wyklad

diagnoza_i_terapia_zaburzen_mowy

elementy_kryminologii_suicydologii_i_wiktymologii_wyklad etyczne_aspekty_pracy_pedagoga_specjalnego formy_wsparcia_dla_opiekunow_doroslych_osob_z_niepelnosprawnoscia metodyka_nauczania_i_wychowania_osob_z_autyzmem_i_zespolem_aspergera metodyka_pracy_opiekunczo-wychowawczej metodyka_pracy_pedagogicznej_z_rodzina_z_dzieckiem_
zagrozonym_niepelnosprawnoscia

metodyka_pracy_wychowawcy_placowki_opiekunczo-wychowawczej_i_resocjalizacyjnej

metodyka_resocjalizacji_i_dzialan_profilaktycznych

metodyka_wychowania_fizycznego

metodyka_zajec_korekcyjno-kompensacyjno_i_rewalidacyjnych pedagogika_osob_ze_spektrum_autyzmu

pedagogizacja_rodzicow

pomoc_rodzinie_w_zakresie_edukacji_integracyjnej

praca_z_bezrobotnym_i_jego_rodzina systemowe_podstawy_oddzialywan_resocjalizacyjnych_wyklad trening_kompetencji_liderskich_karta_przedm.1

wprowadzenie_do_pedeutologii_i_deontologii wsparcie_rodzicow_po_prenatalnej_diagnozie_niepelnosprawnosci_
i_choroby_dziecka

wychowanie_religijne

 

Studia II stopnia (magisterskie):

rok I:

antropologia_filozoficzna_i_kulturowa

counseling_and_human_development

diagnostyka_psychopedagogiczna

diagnostyka_psychopedagogiczna_sem diagnoza_syt._rodzinnej_osob_z_niepelnosprawnoscia edukacja_integracyjna_i_wlaczajaca_-_podstawy

fakultet_metodyka_pracy_umyslowej

fakultet_special_education

metodologia_badan_spolecznych

metody_terapii_w_rehabilitacji

metodyka_organizacji_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej metodyka_pracy_umyslowej

metodyka_wychowania_religijnego_osob_z_autyzmem modele_i_systemy_resocjalizacji_wyklad

modele_i_systemy_resocjalizacji_wyklad

pedagogical_leadership

pedagogika_ogolna

pedagogika_ogolna

pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_ruchowa_i_przewlekle_chorych pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_sprzezona_emocjonalno-behawioralna pedagogika_osob_z_niepelnosrawnoscia_intelektualna

pedagogika_spcjalna_-_seminarium

pedagogika_spoleczna

podstawy_prawne_i_ekonomiczne_pedagogiki_specjalnej podstawy_prewencji_i_resocjalizacji_sem.

podstawy_socjoterapii

podstawy_socjoterapii_i_metodyka_pracy_socjoterapeutycznej profilaktyka_wybranych_zagrozen_zdrowotnych

psychologia_spoleczna

psychopatologia_rozwoju psychopedagogiczne_aspekty_funkcjonowania_osob_z_niepelnosprawnoscia psychopedagogika_prenatalna

seminarium_pedagogika_spcjalna seminarium_psychopedagogiczne_aspekty_funkcjonowania_
osob_z_niepelnosprawnoscia

socjologia_edukacji

statystyka

trening_kompetencji_liderskich

wczesny_autyzm_dzieciecy

wczesny_autyzm_dzieciecy

wspolczesne_problemy_spoleczne_i_edukacyjne

 

rok II:

aksjologiczne_problemy_edukacji_ped._specjalna

counseling_and_human_development

etyka_zawodowa_-_konwersatorium

etyka_zawodowa_-_wyklad

fakultet_counseling_and_human_development

fakultet_pedagogical_leadership patologia_spoleczna_z_elementami_kryminologii_wyklad

pedagogical_leadership

pedagogika_osob_z_niepelnosprawnoscia_intelektualna podstawy_prewencji_i_resocjalizacji_sem.

psychopedagogika_prenatalna

seminarium_pedagogika_spcjalna seminarium_psychopedagogiczne_aspekty_funkcjonowania_
osob_z_niepelnosprawnoscia

special education

techniki_negocjacji

terapia_neurobiologiczna

wspieranie_pedagogiczne_osob_z_autyzmem wybrane_zagadnienia_z_pedagoiki_chrzescijanskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020, godz. 08:49 - Marek Jeziorański