Ph.D. students

Agnieszka Orłowska

Zofia Mazur

Michał Kędra

 

Ph.D. promoted

Dr. Ewelina Patynowska (2019)

Dr. Ewelina Purc (2018)

Dr. Karolina Wałachowska (2018)

Dr. Emilia Mielniczuk (2017)

Dr. Adam Żaliński (2016)

Dr. Kinga Łagowska (2015)

Dr. Anna Jaklik (2014)

Dr. Viktor Razmus (2013)

 


 

    

A_Orlowska Agnieszka Orłowska 

e-mail: a_orlowska@onet.pl

 

ResearchGate

Google Scholar 

 

Research interests

Empowerment, work-familly fit, specificity of the nurses profession, law.

 

Publications

 • Orłowska, M., Łaguna, M. (2020). Factorial structure and preliminary validation of the Psychological Empowerment Instrument among Polish nurses and midwives and the Psychological Empowerment Instrument for Patients. Medycyna Pracy, 71(5). doi: 10.13075/mp.5893.00959
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Adaptation of the Conditions For Work Effectiveness Questionnaire II amongst Polish nurses and midwives. Medycyna Pracy, 69(5), 547-561. doi:10.13075/mp.5893.00748
 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). How to plan and conductthe systematic review of the literature. Polskie Forum Psychologiczne, 13(2), 235-251. doi:10.14656/PFP20180202
 • Orłowska, A. i Łaguna, M. (2018). Upodmiotowienie – analiza koncepcji i jej zastosowanie w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Polskie, 67(1), 106-112. doi: 10.20883/pielpol.2018.14.
 • Orłowska, A., Łaguna, M. i Celińska-Miszczuk, A. (2017). Pracownik jako podmiot. Upodmiotowienie w organizacji. W: Bartosz, B., Dryl, E. i Klebaniuk, J. (red.) Jakość życia w refleksji psychologicznej według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia.
 • Orłowska, A., Mazur, Z. i Łaguna, M. (2017). Systematic literature review: What is and how differs from other reviews. Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363. doi: 10.15503/onis2017.350.363
 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2016). Structural empowerment and work–family fit in nurses. Medycyna Pracy, 6(67), 787-800. doi: 10.13075/mp.5893.00483

 

International Conferences

 • Orłowska, A., Łaguna, M. (2015, czerwiec). Upodmiotowienie strukturalne a dopasowanie sfery rodzinnej i zawodowej: Badania pielęgniarek. [Structural empowerment and work-familly fit: Research nurses.]. Poster presented at the 6th Conference "Bliżej Emocji". Catholic Uniwersity of Lublin the John Paul II. Lublin.

 

 


   

Zofia Mazur  

e-mail: zsmazur@gmail.com

 

ResearchGate 

Google Scholar

 

Research interests

Psychology of motivation, psychology of music, instrumental music performance, afect, goal realization.

 

Publications

 

 • Laguna, M., Mazur, Z., Kędra, M., Ostrowski, K. (2020). Interventions stimulating prosocial helping behavior: A systematic review. Journal of Applied Social Psychology, in press. doi: 10.1111/jasp.12704
 • Mazur, Z., Lawendowski, R. (2019). Creating, practicing and reacting to music: A content analysis of research. Annals of Psychology22(4), 299-323. doi: 10.18290/rpsych.2019.22.4-1
 • Lawendowski, R., Mazur, Z. (2019). The psychology of music in Poland: Theoretical considerations and current directions in empirical research. Annals of Psychology, 22(2), 103-120. doi: 10.18290/rpsych.2019.22.2-1
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2019). The role of affect in practicing a musical instrument: A systematic review of the literature. Psychology of Music, 47(6), 848-863. doi: 10.1177/0305735619861831
 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2018). How to plan and conduct the systematic review of the literature. Polskie Forum Psychologiczne, 13(2), 235-251. doi:10.14656/PFP20180202
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017). Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement. Edukacja. An interdisciplinary approach, 4, 115–128. doi: 10.24131/3724.170508
 • Orłowska, A., Mazur, Z. i Łaguna, M. (2017). Systematic literature review: What is and how differs from other reviews. Ogrody Nauk i Sztuk, 7(7), 350-363. doi: 10.15503/onis2017.350.363

 

Edited journal issues

 

 

Book chapters

 

 • Mazur, Z. (2020). Pozytywna emocjonalność w ćwiczeniu gry na instrumencie. Rola radości i zainteresowania. W M. Chełkowska-Zacharewicz, J. Kaleńska-Rodzaj (red.), Psychologia muzyki (s. 241-254). PWN.

 

Conferences

 

 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2019, June).Wykorzystanie metody systematycznego przeglądu literaturydo analizy związku pomiędzy afektem a ćwiczeniem gry na instrumencie [Using a systematic review of the literature in analysing the relationship between affect and practicing a musical instrument]. Poster presented at 28 Kolokwia Psychologiczne PAN, Gdańsk.
 • Gasior, P., Mazur, Z., Łaguna, M. (2018, September). Jak wzmacniać zachowania prospołeczne: Systematyczny przegląd badań nad efektywnością interwencji. Oral presentation at the XV Meeting of Polish Society of Social Psychology, Lublin.
 • Mazur, Z., Laguna, M. (2018, July). Affect and practicing a musical instrument: A scoping review of the literature. Poster presented at the European Conference on Personality, Zadar, Chorwacja.

 • Mazur, Z. (2018, July). Pozytywny afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Przegląd zakresu literatury [Positive affect and practicing musical instrument: A scoping review of the literature]. Poster presented at the 3rd Conference of Positive Psychology, Warszawa.

 • Gąsior, P., Mazur, Z., Łaguna, M. (2018, July). The effectiveness of interventions promoting prosocial behavior: Systematic review of research. Poster presented at the international conference on Stress, Anxiety and Resilience, Lublin.

 • Laguna, M., Mielniczuk, E., Mazur, Z. (2018, July). Rola afektu w realizacji celów zawodowych: W kierunku modelu teoretycznego [The role of affect in work-related goals realization: Toward the theoretical model]. Oral presention at the 3rd Conference of Positive Psychology, Warszawa.

 • Mazur, Z. (2018, May). Afekt a ćwiczenie gry na instrumencie: Systematyczny przegląd literatury – wyniki wstępne [Affect and practicing a musical instrument: A systematic review of the literature – preliminary findings]. Oral presentation at the Polish Conference on Psychology of Music: Psychomuzy, Katowice.

 • Mazur, Z., Orłowska, A. (2017, September). Systematyczny przegląd literatury. Oral presentation at the XXXVI Congress of Polish Psychological Society, Gdańsk.
 • Mazur, Z., Łaguna, M. (2017, September). Społeczne postrzeganie wystąpień muzycznych. Kryteria oceny gry na instrumencie: przegląd badań. Poster presented at the XIV Meeting of Polish Society of Social Psychology, Toruń.
 • Mazur, Z. (2016, December). Sposoby operacjonalizacji osiągnięć muzycznych w badaniach nad edukacją muzyczną. Oral presentation at the Polish Conference „Talenty”, Wrocław.

 

Grants and scholarships

 • Principal Investigator of the research project “Achievements in music performance as a result of goal realization - the role of affect and implementation intention.” financed by the National Science Centre, Poland, grant ETIUDA no. DEC-2020/36/T/HS6/00460 (October 2020 - Present).
 • Principal Investigator of the research project “Practicing a musical instrument as a process of goal realization: The role of affect and implementation intentions” financed by the National Science Centre, Poland, grant PRELUDIUM no. DEC-2018/29/N/HS6/02641.2019 (March 2019 - Present).
 • Investigator in an international research project "Prosocial actions and personal resources: Longitudinal research" financed by the National Science Centre, Poland, grant OPUS no. DEC-2016/23/B/HS6/03885 (December 2018 - Present).
 • Investigator in an international research project "Nature or education? Genetic and environmental determinants of the time perspective" financed by the National Science Centre, Poland, grant OPUS no. DEC-2017/25/B/HS6/00935 (May 2018 - Present).
 • Investigator in an international research project "Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego" (MULTEN - Multilevel analysis of entrepreneurial success) financed by the National Science Centre, Poland, grant HARMONIA 5 DEC-2013/10/M/HS6/00475, cooperation with Erasmus University of Rotterdam and Spanish University for Distance Education UNED (December 2017 - April 2018).
 • Erasmus+ Scholarship, Katholieke Universitet Leuven, Belgium (February - June 2016).

 

 


   

  M_kędra Michał Kędra

e-mail: michalkedra@interia.eu 

 

ResearchGate

 

Research interests

Personality psychology, sport psychology, psychology of motivation, goal achievement, sport performance, affect.

 

Publications

 • Laguna, M., Mazur, Z., Kędra, M., Ostrowski, K. (2020). Interventions stimulating prosocial helping behavior: A systematic review. Journal of Applied Social Psychology, in press. doi: 10.1111/jasp.12704

 

Grants

 • Investigator in an international research project "Prosocial actions and personal resources: Longitudinal research" financed by the National Science Centre, Poland, grant OPUS no. DEC-2016/23/B/HS6/03885 (December 2019 - Present).