W piątek, 24 września br., zapraszamy na następujące projekty przygotowane przez Pracowników i Studentów KUL: