Centrum Egzaminacyjne Hanyu Shuiping Kaoshi, które działa przy SPNJO KUL, zaprasza wszystkich uczących się języka chińskiego na egzamin państwowy HSK.

Najbliższy termin egzaminu: 28 marca 2015 r.

Głównym celem egzaminu jest ocena kompetencji z języka chińskiego u obcokrajowców. Uzyskany certyfikat z w/w języka jest honorowany na całym świecie przez uniwersytety oraz firmy.

Zasadniczą część egzaminu stanowi test opracowany przez Centrum HSK Pekińskiego Uniwersytetu Kultury i Języka.

Obejmuje on dwa zakresy:

a/ egzamin pisemny na poziomach 1- 6

b/ ustny na poziomach 1-3;

 
Aby wziąć udział w egzaminie należy:
1) Do dnia 27 lutego 2015 r. dokonać rejestracji na stronie:
2) Dokonać wpłaty na konta KUL:
Pekao SA III O/Lublin PL 59124023821111000039262147,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
w tytule wpłaty podając: Egzamin HSK poziom ...;
3) W celu dopełnienia rejestracji dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu SPNJO (pok 230 B GG) lub przesłać na adres: spnjo@kul.pl

 

TABELA OPŁAT:

  • HSK Poziom 1 - 50 zł
  • HSK Poziom 2 - 100 zł
  • HSK Poziom 3 - 150 zł
  • HSK Poziom 4 - 200 zł
  • HSK Poziom 5 - 250 zł
  • HSK Poziom 6 - 300 zł
  • HSK ustny poziom początkujący - 50 zł
  • HSK ustny poziom średniozaawansowany - 100 zł
  • HSK ustny poziom zaawansowany - 150 zł 

 

Wyniki egzaminu zostaną opublikowane 30 kwietnia 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów HSK, przykładowe materiały egzaminacyjne znajdują się na stronie: 

http://www.chinesetesting.cn/godownload.do 

 

  Który poziom egzaminu można zdawać?

 

 

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:17 - Tomasz Flis