dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
Kierownik Katedry Historii Najnowszej
 1. Telefon: 81 445 44 40

 2. e-mail: mirekpio@kul.pl

 3. Zainteresowania naukowe: Historia Polski XX wieku; stosunki polsko-niemieckie; ugrupowania chadeckie w Polsce; służby specjalne PRL, stosunki Państwo-Kościół.

 4. Prowadzone zajęcia:

  • Historia Polski XX w. (konwersatorium);

  • Historia XIX i XX w. (proseminarium II);

  • Ugrupowania polityczne w Polsce i Europie 1918-1938 (wykład);

  • Polityka polska i międzynarodowa w okresie II wojny światowej i po Jałcie (wykład);

  • Historia XX wieku (seminarium magisterskie i seminarium doktoranckie)

 5. Czas i miejsce zajęć

 6. Wybrane publikacje:

  • Służba idei czy serwilizm ? Zygmunt Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnowszych dziejach Polski, Lublin 1994, ss. 372;

  • Reemigracja Polaków z Niemiec 1918-1939, Lublin 2000, ss. 620;

  • Pro Fide et Patriae. Stronnictwo Pracy i Duchowieństwo Kościoła Katolickiego na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej, Lublin 2001, ss. 282;

  • Syndrom PRL-u. Wybór artykułów, Lublin 2004, ss. 167;

  • Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej latach 1944-1978 - Centrala, Lublin 1991, ss. 878, Lublin 20002, ss. 882 [opracowanie];

  • Ludzie Solidarności. Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” - MSW Biuro „C”, Lublin 2002, ss. 464 [opracowanie].

 7. O działalność Profesora jako posła do Parlamentu Europejskiego czytaj na stronie: www.piotrowski.org.pl

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2012, godz. 14:48 - Liliana Kycia