PROGRAM SEMINARIUM

 

Piątek, dn. 28.11.08 r.

 

12.00 - Przyjazd i zakwaterowanie
15.00 - 15.30 o. Mikołaj Jerzy Rąpała OFM: "Pan raczy żartować, Panie Crick..." Początek życia na Ziemi w koncepcji panspermii kierowanej
15.30 - 16.00 Anastazja Niedźwiedź: Świat RNA
16.00 - 16.20
dyskusja
16.20 - 16.40
Wanda Sadowska: „Światło na Czarną Damę" - Rosalind Franklin i podwójna helisa
16.40 - 17.00 mgr Tomasz Pasierbiak: Polityczność Teorii Ewolucji
17.00 - 17.30 dyskusja
17.30 - 18.00 przerwa na kawę
18.00 - 18.20
mgr Urszula Deneka: Nowy początek czyli świat fraktali
1
8.20 - 18.40 Karolina Soroka: "Medium życia" - informacja biologiczna
18.40 - 19.00
dyskusja
19.00 - Kolacja

 

Sobota, dn. 29.11.08 r.

09.30 - Śniadanie
10.00 - 10.20 mgr Artur Sułowski (PAT): Różne dziedziny, jedna prawda. Pytanie o granice Wszechświata i życia pobudowane myślą Michała Hellera
10.20 - 10.40 o. Artur Przechowski: Między Bogiem interwencjonizmu a Bogiem zbędnym. Na granicach nauki. Hellera model czasoprzestrzeni
10.40 - 11.00
mgr Bartłomiej Brus (UMCS): Typowy czy wyjątkowy Wszechświat?
11.00 - 11.20 Dyskusja
11.20 - 11.40 Przerwa na kawę
11.40 - 12.00 Krzysztof Kowalczyk (UMCS): Teoria Wielkiego Wybuchu
12.00 - 12.20 mgr Artur Pawlik: Program badawczy kosmologii kwantowej
12.20 - 12.40 mgr Jakub Dziadkowiec: Początek Wszechświata w kwantowej emergencji
12.40 - 13.00
Dyskusja

13.00 - 15.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja zaproszonych gości

15.00 - 15.45 prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz (UJ):

                    Co to jest fizyka teortyczna i dlaczego nic nam nie mówi o początku Wszechświata

15.45 - 16.30 prof. dr hab. Leszek Sokołowski (UJ):

                    Powstanie Wszechświata a fizyka kwantowa

16.30 - 17.15 prof. dr hab. Janusz Garecki (US):

                    Metody wyznaczania odległości do gwiazd i do galaktyk

 

17.15 - 18.00 dyskusja panelowa: Dwa początki: Wszechświat, życie
19.00 - Uroczysta kolacja

 

 

Niedziela, dn. 30.11.08 r.


09.30 Śniadanie
10.00- 10.20 mgr Adam Kubiak (UMCS): „Sozologos" - o początku i istocie ochrony życia. Uwagi na temat roli nauki i duchowości w ochronie przyrody
10.20 - 10.40 mgr Piotr Rzemieniewski: Miłość wisi w powietrzu, czyli rzecz o feromonach
10.40 - 11.00 Martyna Krzykawska (UJ): Życiowe problemy - czyli jak odkrycie początków życia wpłynie na jego definiowanie

11.00 - 11.20 dyskusja
11.20 - 11.40
mgr Karolina Kanty
11.40 - 12.00 mgr Franciszek Szpinda: Mity o początkach. Wyobraźnia, rozum i natchnienie
12.00 - 12.20 dyskusja
12.20 - 12.40 przerwa na kawę
12.40 - 13.00 Anna Dutkowska: Czy materia podpisała traktat z Schengen? Kontrowersje wokół granicy między tym, co ożywione a tym, co nieożywione
13.00 - 13.20 Grzegorz Forencewicz: Sztuczna Inteligencja
13.20 - 13.40
Ewa Międlarz: Ekstremofile
13.40 - 14.00
dyskusja
14.00 - Zakończenie seminarium
14.15 - Obiad

 

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2008, godz. 00:53 - Anna Dutkowska