KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH KUL

 

 

KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH KUL

 

STUDIA I STOPNIA

Cykl rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020

 

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

ROK I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Logika formalna (konwersatorium)

30

ZO/2

-

-

dr hab. Marek Lechniak

2.

Logika praktyczna (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

dr hab. Marek Lechniak

3.

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)

30

ZO/2

-

-

Dr Andrzej Stefańczyk

4.

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

prof. dr hab. Piotr Gutowski

Ćwiczenia obowiązkowe

1

Wychowanie fizyczne

30

ZP/0

30

ZP/0

 

Lektoraty

1

Język obcy nowożytny poziom B2 lub wyższy (lektorat)

30

ZO/1

30

ZO/1

 

Praca roczna

1

Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)

-

ZP/0

-

ZO/2

Indywidualny opiekun naukowy studenta

Szkolenia

1

Szkolenie biblioteczne

-

-

-

-

 

2

Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

-

-

-

-

 

3

Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK II (2020/2021)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Ogólna metodologia nauk (konwersatorium)

30

Z/2

-

-

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

2.

Teoria nauki (konwersatorium)

-

-

30

Z/2

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

3.

Etyka z elementami
katolickiej myśli
społecznej (konwersatorium)

30

Z/2

30

Z/2

S. Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Lektoraty

1

Język obcy nowożytny poziom B2 lub wyższy (lektorat)

30

Z/1

30

Z/1 E/2

 

Praca roczna

1

Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)

-

ZP/0

-

ZO/2

Indywidualny opiekun naukowy studenta

 

ROK III (2021/2022)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Warsztaty redakcyjno-stylistyczne

30

Z/2

-

-

Dr Barbara Niebelska-Rajca

 

 

Każdego studenta Kolegium MISHuS obowiązuje egzamin z jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2, zgodnie w wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Czterosemestralny kurs języka obcego student powinien odbyć w ciągu I i II roku studiów. Zdany egzamin z praktycznej nauki języka obcego na jednej z neofilologii (angielskiej, romańskiej, germańskiej, niderlandzkiej, słowiańskiej) lub posiadanie certyfikatu z języka obcego nowożytnego na poziomie B2 zwalnia z obowiązku odbywania kursu języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

Student Kolegium MISHuS studiuje według indywidualnego programu, który zawierać musi elementy obowiązkowe (wymienione wyżej) oraz musi odpowiadać zasadom zawartym w Zasadach Studiowania w Kolegium MISHuS.

 

 

KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH KUL

 

STUDIA II STOPNIA

Cykl rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

ROK I

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Hermeneutyka biblijna (konwersatorium)

30

ZO/2

-

-

Ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL

2.

Psychologia ogólna (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

Dr Agata Celińska-Miszczuk

3.

Warsztaty twórczego pisania (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

Dr Barbara Niebelska-RajcaPraca roczna

1

Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)

-

ZP/0

-

ZO/2

Indywidualny opiekun naukowy studenta

 

 

 

Student Kolegium MISHuS studiuje według indywidualnego programu, który musi zawierać elementy obowiązkowe (wymienione wyżej) oraz musi odpowiadać zasadom zawartym w Zasadach Studiowania w Kolegium MISHuS.

 

KOLEGIUM MIĘDZYOBSZAROWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW

HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNYCH KUL

 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Cykl rozpoczynający się w roku akademickim 2019/2020

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

ROK I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Logika formalna (konwersatorium)

30

ZO/2

-

-

dr hab. Marek Lechniak

2.

Logika praktyczna (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

dr hab. Marek Lechniak

3.

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)

30

ZO/2

-

-

Dr Andrzej Stefańczyk

4.

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

dr hab. Przemysław Gut

Ćwiczenia obowiązkowe

1

Wychowanie fizyczne

30

ZP/0

30

ZP/0

 

Lektoraty

1

Język obcy nowożytny poziom B2 lub wyższy (lektorat)

30

ZO/1

30

ZO/1

 

Praca roczna

1

Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)

-

ZP/0

-

ZO/2

Indywidualny opiekun naukowy studenta

Szkolenia

1

Szkolenie biblioteczne

-

-

-

-

 

2

Kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

-

-

-

-

 

3

Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK II (2020/2021)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Ogólna metodologia nauk (konwersatorium)

30

Z/2

-

-

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

2.

Teoria nauki (konwersatorium)

-

-

30

Z/2

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

3.

Etyka z elementami
katolickiej myśli
społecznej (konwersatorium)

30

Z/2

30

Z/2

S. Prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Lektoraty

1

Język obcy nowożytny poziom B2 lub wyższy (lektorat)

30

Z/1

30

Z/1 E/2

 

Praca roczna

1

Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)

-

ZP/0

-

ZO/2

Indywidualny opiekun naukowy studenta

 

ROK III (2021/2022)

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Warsztaty redakcyjno-stylistyczne

30

Z/2

-

-

Dr Barbara Niebelska-Rajca

 

 

ROK IV (2022/2023)

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Konwersatoria obowiązkowe

1.

Hermeneutyka biblijna (konwersatorium)

30

ZO/2

-

-

Ks. dr hab. Stefan Szymik, prof. KUL

2.

Psychologia ogólna (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

Dr Agata Celińska-Miszczuk

3.

Warsztaty twórczego pisania (konwersatorium)

-

-

30

ZO/2

Dr Barbara Niebelska-RajcaPraca roczna

1

Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)

-

ZP/0

-

ZO/2

Indywidualny opiekun naukowy studenta

 

 

 

 

Każdego studenta Kolegium MISHuS obowiązuje egzamin z jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2, zgodnie w wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Czterosemestralny kurs języka obcego student powinien odbyć w ciągu I i II roku studiów. Zdany egzamin z praktycznej nauki języka obcego na jednej z neofilologii (angielskiej, romańskiej, germańskiej, niderlandzkiej, słowiańskiej) lub posiadanie certyfikatu z języka obcego nowożytnego na poziomie B2 zwalnia z obowiązku odbywania kursu języka obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

 

 

Student Kolegium MISHuS studiuje według indywidualnego programu, który musi zawierać elementy obowiązkowe (wymienione wyżej) oraz musi odpowiadać zasadom zawartym w Zasadach Studiowania w Kolegium MISHuS.

 

 

 

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2019, godz. 10:05 - Magdalena Grela-Tokarczyk