Typ

Nazwa

Rok

Sala

Dzień

Godziny

Seminarium licencjackie

Literatura-poezja-krytyka literacka XIX-XXI wiek

III

CN-229

czwartek

10.00-11.30

Konwersatorium (specjalizacja krytycznoliteracka)

Romantyzm-współczesność literacka

 

CN-204

czwartek

11.40-13.10

Seminarium licencjackie

Literatura-poezja-krytyka literacka. XIX-XX i XXI w.

II

CN-229

czwartek

13.20-14.50

Konsultacje

 

 

CN-229

piątek

  9.00-10.00

Seminarium magisterskie

Poezja a tradycja

V

CN-229

piątek

10.00-11.30

Wykład monograficzny

Romantyzm-współczesność literacka

IV

GG-110

piątek

11.40-12.20

Seminarium magisterskie

Nowa poezja a tradycja

I

CN-229

Piątek

12.30-14.00
Seminarium doktoranckie Krytyka literacka CN-229 Piątek 15.30-18.30
Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2011, godz. 08:47 - Jacek Hnidiuk