W planach badawczych ośrodka mieszczą się m.in. następujące prace zespołowe:

 

  1. Kwerendy archiwalne na Ukrainie, Litwie i Białorusi dotyczące śladów życia kulturalnego Żydów – zwłaszcza Żydów polskich. Prace te w założeniach mają stworzyć fundament dla przyszłego Centrum Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego Żydów Europy Środkowej i Wschodniej.
  2. Przygotowanie przewodnika po zasobach archiwalnych Europy Wschodniej dotyczących Żydów (publikacja w języku polskim).
  3. Przygotowanie Atlasu gmin wyznaniowych żydowskich na terenach dawnej Rzeczypospolitej.    
  4. Przygotowanie Leksykonu Żydów Lubelszczyzny.
  5. Monografia prasy polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego.
  6. Bibliografia zawartości międzywojennej prasy polsko-żydowskiej.

 

 

 

Autor: Karolina Famulska-Ciesielska
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2014, godz. 15:38 - Agnieszka Karczewska