Poloniusza, Rogińskiego i Poligonowa - to ulice, przy których zniknęły unikalne wąwozy. Zostały zasypane lub zabudowane. - I to zgodnie z obowiązującym prawem. Chcemy uniknąć w przyszłości takich sytuacji i chronić walory ekologiczne, przyrodnicze takich obszarów - zapowiedział Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.


Mają to zagwarantować zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. - Wśród najpilniejszych do objęcia ochroną są tereny śródmieścia i południowych dzielnic Lublina, m.in. Głuska, Abramowic, Zemborzyc. Łącznie wytypowaliśmy sześć takich obszarów - wyliczała Małgorzat Żurkowska, z-ca dyr. Wydziału Planowania UM Lublin.

Ratusz chce się skoncentrować na początek na ochronie dolin rzecznych. - Chcemy, żeby w przyszłości dolina Bystrzycy została poddana rewitalizacji, aby to było miejsce dla rekreacji, uprawiania sportów.

więcej http://www.kurierlubelski.pl/artykul/675753,wawozy-i-doliny-w-lublinie-beda-chronione,id,t.html#czytaj_dalej

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2012, godz. 20:15 - Angelika Żurawska