Nauczyciele akademiccy zainteresowani otrzymaniem płatnego urlopu naukowego w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00, przesyłając je na adres sekretariatu INoS.


Zasady udzielania nauczycielom akademickim płatnych urlopów oraz wzór wniosku dostępne są w Regulaminie Pracy KUL.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021, godz. 13:40 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak