Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego (plik doc)

 

Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego (plik pdf)

 

Egzemplarz autorski - formularz (plik doc)

 

Egzemplarz autorski - formularz (plik pdf)

 

Egzemplarz autorski - formularz dla obcokrajowców (plik doc)

 

Oświadczenie autora (plik doc)

 

Oświadczenie autora (plik pdf)

 

Oświadczenie współautora (plik doc)

 

Oświadczenie współautora (plik pdf)

 

Formularz danych osobowych (plik doc)

 

Formularz danych osobowych (plik pdf)

 

Kodeks Postępowania COPE (plik pdf)
(Committee on Publication Ethics – Komitet ds. Etyki Publikacyjnej)

 

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie ustalenia zasad finansowania kosztów egzemplarzy autorskich

(Zarządzenie, Załącznik)

Autor: Adam Niezbecki
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 09:24 - Adam Niezbecki