Pliki do pobrania

 

I. Procedura o Limitach środków z budżetu KUL na rok 2023, załączniki:

Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu

   (załącznik nr 1)

Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

 

II. Fundusz Rozwoju Dydaktyki - przeznaczenie środków finansowych na cele dydaktyczne (katalog)

 

III. Organizacja konferencji

Preliminarz (Link)

Informacje dotyczące organizacji konferencji znajdują się na stronie internetowej Działu Administracji Obiektami (Link)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona