Pliki do pobrania

 

I. Procedura o Limitach środków z budżetu KUL na rok 2022, załączniki:

 

  Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu

   (załącznik nr 1)

  Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

  Plan finansowy (załącznik nr 3: excel, word)

 

 

II. Organizacja konferencji

 

   Preliminarz (Link)

 

Informacje dotyczące organizacji konferencji znajdują się na stronie internetowej Działu Administracji Obiektami (Link)


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona