I. Procedura o Limitach środków z budżetu KUL na rok 2020, załączniki:

 

  Wniosek o przyznanie/zwiększenie środków przyznanego limitu (załącznik nr 1)

  Informacja o przesunięciu środków przyznanego limitu (załącznik nr 2)

  Plan finansowy (załącznik nr 3)

 

 

 

II. Organizacja konferencji

 

   Preliminarz (Link)

 

Informacje dotyczące organizacji konferencji znajdują się na stronie internetowej Działu Administracji Obiektami (Link)

Autor: Tomasz Urawski
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, godz. 10:26 - Tomasz Urawski