dr Piotr Plisiecki, adiunkt
Katedra Historii Średniowiecznej
 
 
 

 

PIOTR PLISIECKI Ph.D.                                                  Lublin, October 16th 2015

Chair of Medieval History

Catholic University of Lublin

Al. Racławickie 14

20 950 Lublin POLAND

pplisiecki@poczta.onet.pl

 

 

CURRICULUM VITAE

 

Born in Lublin (Poland) 4th Nov 1974.

1993 – 1997 Historical studies in Catholic University of Lublin (KUL), Faculty of Arts.

In this period:

 • member of ISHA (International Students of History Association) president of ISHA KUL section
 • scholarship of Ministry of Education 1995 – 1997
 • participation in ff. conferences: “Historiography and Propaganda” in Mainz (Germany) in 1995 (paper: “Polish Armorial Legends as an Example of a Propaganda for the Power”); “Man and Nature” in Vienna (Austria) in 1996 (paper: ”Man and Nature in Polish Armorial Legends”)

Master thesis: “Itinerarium Króla Władysława Łokietka (1320 – 1333)” (The Itinerary of King Władysław Łokietek (1320 – 1333), presented in 1997, published in 1998.

 

In 1997 scholarship in Institut für die Europaische Geschichte in Mainz (Germany).

 

Since 1997 employed as Master of Arts (assistant) in Chair of Medieval History KUL.

Since 2005 Philosophiae Doctor (PhD), tutor in Chair of Medieval History KUL.

also

Since 2010 Erasmus/Erasmus+ Departmental Coordinator in Institute of History KUL

 

Didactics:

 • Classes in Medieval History of Europe
 • Classes in Medieval History of Poland
 • Classes in Introduction to Archaeology of Poland
 • Classes in History of Medieval Spirituality
 • Lecture: The Beginnings of the Polish State
 • Lecture: The History of Christianity (1-3 cent.)
 • Lecture: The Beginnings of Christianity in East-Central Europe (10-12th cent.)

 

Doctoral Dissertation “Praktyka dziesięcinna w dekanacie Kije w świetle Liber Beneficiorum Jana Długosza” (The Practice of Tithes in the Kije deaconate in Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis by Jan Długosz [1470-1480]) presented in 2005 in Institute of History KUL.

 

2013 and 2014 – Lectures in Universidad de Navarra (Pamplona, Spain), Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografia as visitor in Erasmus Programme.

2015 – Lectures in Hrvačko Katoličko Sveučeliste in Zagreb (Croatia), Departament of History as visitor in Erasmus Programme.

 

1998 – 2000 a co-operator of Institute of East – Central Europe (Lublin) as a secretary of international Conference “Borders and Changes in „National Space” in the History of East-Central Europe as Exemplified by the Following Four Countries: Belarus, Lithuania, Poland and Ukraine” (Conference prepared with UNESCO and International Committee of Historical Sciences).

 

Other Important Conferences:

 • “Christianity in East - Central Europe and Its Relations with the West and the East (CIHEC)” in Lublin (KUL) in 1996 (co-operation)
 • “Hofkultur der Jagiellonendynastie und verwandter Fürstenhäuser” in Lublin in 2000 (co-operation)
 • “Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages” (CIHEC), Lublin-Lwów in 2007
 • “Pfarreien im Mittelalter”, Max-Planck-Institut für Geschichte, Göttingen 2006

 

Professional Interests:

 • Structures of the Church in Mediaeval Central Europe. Parochial and Tithes Networks.
 • Spirituality of the Middle Ages. Monasticism and other forms of religious life.
 • Christian Interpretation of History
 • Economic History of the Middle Ages

 

 

Publications

Books:

 • Marcin z Tours. Zwyczajny święty (St. Martin of Tours. The “common” saint), Lublin 2007.
 • Dialog o Bolesławie Wielkim (The Dialogue about Boleslaw the Great), Lublin 2011.
 • Relacje dziesięcinne w dekanacie Kije według tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza (The Practice of Tithes in the Kije deaconate in Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis by Jan Długosz [1470-1480]), Lublin 2012
 • Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI w.) (Water mills in the Lublin Voivodeship (until the end of the 16th century), Lublin 2015

 

Editorial Works:

 • The Borders and National Space in East-Central Europe. The Example of the Following Four Countries: Belarus, Lithuania, Poland and Ukraine, ed. J. Kłoczowski, P. Plisiecki, H. Łaszkiewicz, Lublin 2000.
 • Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, in: Roczniki Humanistyczne (Annals of Arts), vol.48. Zeszyt specjalny, red. A. Kuźma, P. Plisiecki, L. Poniewozik, Lublin 2000.
 • The Initiator and Editor of Books “Co to wszystko znaczy?” (What Does It All Mean?): vol. 1: “Skompromitować powstanie” (To Discredit the Uprising) by Jarosław Rabiński, Lublin 2012; vol. 2: “Miejskość i szlacheckość” (The Town and The Nobility) by Arkadiusz Stasiak, Lublin 2012; vol. 3: “ (Did the Kingdom of David existed?) by Maciej Münnich, Lublin 2014.

 

Articles:

 • Polish Armorial Legends as an Example of a Propaganda for the Power, in: Historiography and Propaganda. Papers of the VIth International ISHA Conference (ISHA Journal 2/95), ed. L. G. Svensson, M. Rohde, K. Eichner, Mainz 1995, p. 31 – 35.
 • Itinerarium Króla Władysława Łokietka (1320 – 1333), (The Itinerary of King Władysław Łokietek (1320 – 1333) - Roczniki Humanistyczne (Annals of Arts) 46 (1998), 2, p. 33 – 115.
 • Napomnienia papieża Innocentego III skierowane do Władysława Laskonogiego z 1207 r., (Admonition of Pope Innocent III for Władysław Laskonogi in 1207)- Cursus Mille Annorum. Prace ofiarowane Profesorowi Eugeniuszowi Wiśniowskiemu, in: Roczniki Humanistyczne (Annals of Arts) vol. 48. Zeszyt specjalny, red. A. Kuźma, P.Plisiecki, L. Poniewozik, Lublin 2000, p. 431 – 446.
 • Z badań nad siecią parafialną i dziesięcinną. Przykład parafii w Dobrowodzie (Studies on the Parochial Network and the Medieval Tithes System), - Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie (“Teka” Commission of Historical Sciences. Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin)   1 (2004), p. 5 – 22.
 • Uposażenie dziesięcinne najstarszych kościołów parafialnych dekanatu Kije według Liber Beneficiorum Jana Długosza (The tithes salary of the oldest parish churches in the Kije deaconry in Liber Beneficiorum by Jan Długosz), in: Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne, t. 8, red. U. Oettingen, J. Szczepański, Kielce 2007, s. 25 – 47.
 • Studia nad siecią parafialną i dziesięcinną (Studies on the Parochial Network and the Medieval Tithes System), - Teka Komisji Historycznej. Oddział PAN w Lublinie (“Teka” Commission of Historical Sciences. Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin)   1 (2004), p. 5 – 22.
 • Gdzie Piastowie obchodzili Święta Wielkanocne? (Where the Piasts celebrated Easter?) (¿Dónde celebraban la Semana Santa los reyes y príncipes de la dinastía de los Piast?- resumen in Spanish), in: W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych, ed. C. Taracha, Lublin 2007, p. 78-87.
 • The Parochial Network and the Tithes System in the Medieval Diocese Cracow, in: Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich, hsg. Von N. Kruppa, Göttingen 2008 p. 223-234 [Studien zur Germania Sacra band 32].
 • Akt wdzięczności czy zapłata? – z badań nad rozumieniem dziesięciny w Polsce średniowiecznej (The Act of Gratitude or Payment? Studies on the Conception of Tithes in Medieval Poland), in: Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, ed. K. Bracha, P. Kras, Warszawa 2010, p. 181-187.
 • Początki organizacji kościelnej w średniowiecznym Lublinie (The beginnings of the church organization in the medieval town of Lublin) – Roczniki Humanistyczne (Annals of Arts), 59 (2011), 2, p. 249-263.
 • Czy w średniowiecznym Lublinie istniała tzw. Górka Dominikańska? (Was in medieval Lublin the Dominicanian Hill?, - Rocznik Lubelski 38 (2012), p. 211-216.
 • Święty Seweryn czy kowal Wölund, czyli kto był najpierw? (St. Severin and the blacksmith Wölund, who was the first?), in: Culture of the letter in the middle ages. Known issues, new ways, ed. A. Kijewska, P. Kras, Lublin 2013, p. 265-275.
 • Góra i wieża u mnichów w lubelskim epizodzie księcia czerskiego Konrada II w 1288 roku (Mount and Tower of monks in Lublin episode of Conrad II the Duke of Czersk in 1288), - Teka Komisji Historycznej, Oddział PAN w Lublinie 11 (2014), p. 7-19.
 • Rudy i rudnicy na obszarze średniowiecznej Lubelszczyzny (do schyłku XVI w.) (The Iron Ore Mines and Iron Ore Miners in Medieval Lublin Region (till the end of 16th century), w: Ziemia – Człowiek – Sztuka, Interdyscyplinarne studia nad ziemią. Archeologia, historia, kultura, sztuka, red. U. Mazurczak, Lublin 2015, s. 413 – 438.

 

Reviews:

(rec.): J. Ratzinger, Świętego Bonawentury teologia historii (Saint Bonaventure theology of history), ed. E.I. Zieliński, Lublin 2010, - Roczniki Humanistyczne 59 (2011), 2, p. 265 – 270.

 

(rec.): J. Chachaj, Poczatki kościołów lubelskich w świetle legend i przekazów historycznych (The Beginnings of Lublin Churches in the perspective of legends and historical sources), Lublin 2010, - Kwartalnik Historyczny 119 (2012), 2, p. 377 – 381.

 

Articles in Catholic Encyclopaedia (ed. by Catholic University of Lublin) vol. 9 – 19 (e.g. Constantine the Great, Liborius of Le Mans, Korona Królestwa Polskiego, Władysław Łokietek etc.).

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2015, godz. 19:54 - Marcin Baranowski