Rozpocząłeś studia w KUL 1948 roku, czyli w młodym, bo przecież 30-letnim uniwersytecie, którego mottem w niepodległej Polsce była i jest służba Bogu i Ojczyźnie.

 

Ty ponadto, młodzieńczym ideałem, wybrałeś rzetelną pracę u podstaw, aby Ojczyźnie ofiarować ludzi zdolnych do pielęgnowania wartości i służących dobru społecznemu.

 

    W życiu uniwersyteckim - byłeś zawsze rzeczowy, z aktualną wiedzą, którą nie sposób było pominąć przygotowując decyzje na różnych szczeblach uniwersytetu.

 

    Twoje subtelne, lecz przenikliwe spojrzenia z delikatnym uśmiechem - były przystanią dla wielu, którzy poszukiwali przewodnika w nauce o kulturze opowiedzianej ludzkim głosem; chociaż wiemy, że los nie skąpił Ci trudności; nigdy nie dawałeś do zrozumienia, że cierpisz.

 

    Było wręcz przeciwnie - heroizmem swej duszy inspirowałeś i przewodniczyłeś, także „Solidarności” KUL w początkach jej obecności.

 

    Z woli Boga - opuszczasz doczesny dom w przededniu 100-lecia KUL.

 

    Dzisiaj, w Twoim imieniu, z Tobą i dla Ciebie - prosimy Pana, aby zechciał przyjąć naukowe i ludzkie owoce Twojej pracy, na wieczność zaprosił do swojego stołu, a wszystkim zebranym dzisiaj w tej Świątyni, a najbliższym najbardziej – pozwolił godnie podjąć żałobę po Tobie.

 

    Do zobaczeni Profesorze – mówi Tobie „Solidarność”…

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 09:44 - Dorota Marzec