Dnia 8 maja 2014 r. w Rzeszowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II – Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie oraz Polskim Radiem Rzeszów.

W spotkaniu uczestniczyli: ppłk Andrzej Leńczuk - dyrektor okręgowy SW w Rzeszowie, dr Henryk Pietrzak - prezes zarządu Polskiego Radia Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie S.A., ks. dr hab. Roman Sieroń, prof. KUL - prodziekan ds. studenckich Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz dr Anna Witkowska-Paleń – pracownik naukowo-dydaktyczny WZNoS KUL w Stalowej Woli.

Przedmiotem współpracy w ramach projektu pod nazwą „Za to mnie nie wsadzą. Poważne konsekwencje z pozoru błahych przewinień” jest m.in. współdziałanie na rzecz rozwijania świadomości obywatelskiej w zakresie podstaw, przesłanek i konsekwencji odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej, podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób przebywających w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych, jak również współdziałanie w zakresie podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia przez pracowników zatrudnionych przez strony porozumienia.

Informacje i strona główna projektu „Za to mnie nie wsadzą”: http://www.zatomnieniewsadza.pl/pl/

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 17:59 - Rafał Podleśny