Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Podkomisje WKJK

 

ZESPÓŁ DS. KADROWYCH

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL – przewodnicząca podkomisji

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL

dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

dr hab. Monika Sidor, prof. KUL

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL

dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL

 

 

PODKOMISJA DS. PROGRAMOWYCH

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL – przewodnicząca podkomisji

dr Joanna Afek – sinologia

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL – filologia romańska

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur – historia sztuki

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – edytorstwo

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL – filologia polska

mgr Sylwia Mitko –  filologia germańska - sekretarz podkomisji

dr hab. Alicja Puszka – turystyka kulturowa

dr Ewa Rzeczkowska – krajoznawstwo i turystyka kulturowa

dr Anna Sadowska – filologia angielska

dr hab. Monika Sidor – filologia słowiańska

dr Monika Szabłowska-Zaremba – humanistyka cyfrowa

dr hab. Cezary Taracha – historia

mgr Kamila Tomaka – filologia niderlandzka

dr hab. Iwona Wieżel – filologia klasyczna

mgr Michał Bednarczyk – przedstawiciel doktorantów

Paulina Haratym – przedstawiciel studentów

 

 

PODKOMISJA DS. KONTROLI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PROCESU DYPLOMOWANIA

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL - przewodnicząca podkomisji

ks. dr hab. Grzegorz Bujak

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

dr hab. Krzysztof Gombin

dr hab. Barbara Klonowska

dr hab. Aneta Kramiszewska

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

dr Anna Kucharska

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

dr Ewelina Mokrosz

dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

dr hab. Judyta Niedokos

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL

dr hab. Dariusz Pachocki, prof. KUL

dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL

dr hab. Anna Rutka, prof. KUL

dr Ewa Rzeczkowska

dr hab. Beata Siwek, prof. KUL

dr hab. Cezary Taracha

dr hab. Dorota Tomczuk

dr hab. Iwona Wieżel

dr hab. Irena Wodzianowska

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

dr Sławomir Zdziebko

 

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2020, godz. 13:50 - Joanna Wiatr