Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie zwiększenia świadomości o niepełnosprawnościach i dodatkowych potrzebach osób niepełnosprawnych, w zakresie dydaktyki inkluzyjnej - nauczania studentów/ek z niepełnosprawnościami w grupach z innymi studentami oraz w zakresie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych, informatycznych i dydaktyki w języku obcym.


Szanowni Państwo,

 

w ramach projektu "KUL – uczelnia bez barier" serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach adresowanych do pracowników dydaktycznych naszego Uniwersytetu:

 

1. Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach (teoria w formie e-learning + zajęcia praktyczne - 15 godzin) – szkolenie obowiązkowe

2. Szkolenia do wyboru:

  • Innowacyjne umiejętności dydaktyczne (15 godzin),
  • Kompetencje informatyczne w dydaktyce (15 godzin),
  • Współczesne postrzeganie praw osób niepełnosprawnych (10 godzin),
  • Przygotowanie tekstów spełniających standardy WCAG (24 godziny).

 

Szkolenia realizowane będą na terenie Uniwersytetu, stacjonarnie bądź zdalnie.

 

W celu zapisania się na szkolenie należy:

  1. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY z OŚWIADCZENIEM RODO i dostarczyć je do Biura Projektu, pok. CN-201 (w godz. 8:00 – 15:00) lub wypełnić je i przesłać za pośrednictwem platformy Moodle
  2. Wypełnić BILANS KOMPETENCJI dla wybranego szkolenia (dostępny wyłącznie on-line)

Biuro Projektu, pok. CN-201

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel. 81 445 41 65

mail: dorota.prokopiak@kul.pl

www: kul.pl/zintegrowany

 

 

 

Harmonogram szkolenia pn. „Teaching English as a foreign langauage for deaf and hard of hearing students”dla pracowników Studium Języków Obcych KUL

 

Harmonogram kursu brajla dla pracowników Studium Języków Obcych KUL

 

Harmonogram szkolenia pn. "Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach" dla pracowników dydaktycznych - grupa 1 (KKN)

 

Harmonogram szkolenia pn. "Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach" dla pracowników dydaktycznych - grupa 2

 

Harmonogram szkolenia pn. "Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach" dla pracowników dydaktycznych - grupa 3

 

Harmonogram szkolenia pn. "Podnoszenie świadomości o niepełnosprawnościach" dla pracowników dydaktycznych - grupa 4


Wskaźniki:

Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia 120 osób
Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej 120 osób
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne 120 osób
Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej 120 osób
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 100 osób

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023, godz. 12:35 - Dorota Prokopiak